MSI GS43VR 7RE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GS43VR 7RE Máy tính xách tay

Tải về MSI GS43VR 7RE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver với Nahimic (Version: điều khiển âm thanh: 6.0.1.8083 / Nahimic: 2.3.17)
Windows 10 64bit
2017-05-02
296.43 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver (Version: 10.1.1.38)
Windows 10 64bit
2017-01-09
2.6 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver (Version: 15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2017-01-06
12.5 MB
Intel Rapid Storage Technology F6 Driver (Version: 15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2016-10-27
0.44 MB
Quản lý cơ Intel Driver (Version: 11.6.0.1032)
Windows 10 64bit
2017-02-07
77.95 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Graphics Driver (Version: 21.20.16.4534)
Windows 10 64bit
2017-01-09
237.61 MB
NVIDIA Graphics Driver (Version: 375.63)
Windows 10 64bit
2016-11-18
486.03 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer Bluetooth Driver (Version: 10.0.0.279)
Windows 10 64bit
2016-11-03
55.51 MB
Intel driver Bluetooth (Version: 19.1.1627.3533)
Windows 10 64bit
2016-10-21
98.79 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LAN không dây Intel Driver (Version: 19.10.0.9)
Windows 10 64bit
2016-10-21
307.08 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN E2500 & killer không dây điều khiển Suite (Version: 9.0.0.42 (gói 1.0.762))
Windows 10 64bit
2016-11-14
111.73 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader Driver (Version: 10.0.14393.31228)
Windows 10 64bit
2017-01-10
15.93 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech FingerPrint TouchPad Driver (Version: 15.13.5.2)
Windows 10 64bit
2016-11-28
104.64 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Thunderbolt Driver (Version: 16.2.51.2)
Windows 10 64bit
2016-11-03
62.69 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ENE Đài Switch cho chế độ Airplane (Version: 1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2016-06-08
1.64 MB
Các ứng dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nahimic với Audio Driver (Version: điều khiển âm thanh: 6.0.1.8083 / Nahimic: 2.3.17)
Windows 10 64bit
2017-05-02
296.43 MB
True Color 2.0 (Phiên bản: 2.0.0.028)
Windows 10 64bit
2017-04-28
21.56 MB
Rồng Center (Version: 1.2.1703.2001)
Windows 10 64bit
2017-03-24
156.71 MB
Nahimic VR (Phiên bản: 1.0.6)
Windows 10 64bit
2017-03-23
25.68 MB
TriDef VR (Phiên bản: 1.3.1)
Windows 10 64bit
2017-03-23
26.7 MB
SteelSeries cơ 3 (Version: 3.9.10)
Windows 10 64bit
2017-03-09
87.5 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1609.1901)
Windows 10 64bit
2017-02-10
7.24 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1607.2201)
Windows 10 64bit
2016-08-19
179.72 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1610.3101)
Windows 10 64bit
2016-12-13
8.17 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.017.04181)
2017-04-19
13.3 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.017.04187)
Windows 10 64bit
2017-04-19
13.31 MB