MSI GS60 6QD Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GS60 6QD Máy tính xách tay

Tải MSI GS60 6QD máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio (Version: 6.0.1.7634)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-29
236.83 MB
điều khiển âm thanh (Version: 6.0.1.7576)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
230.1 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
2.68 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 7 64bit
2015-09-22
0.58 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
11.68 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-28
11.68 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 11.0.0.1166)
Cửa sổ 7 64bit
2015-09-18
62.97 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 11.0.0.1160 (gói 1168))
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
62.94 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4274)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-06
175.53 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 353.74)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
430.78 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer1535 Bluetooth (Version: 10.0.0.102)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-07
54.99 MB
Killer1525 Bluetooth (Version: 10.0.0.102)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
54.96 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 9.0.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-19
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 10.0.10125.21277)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
12.56 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech TouchPad (Version: 15.13.1.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
104.13 MB
Elantech TouchPad (Version: 15.13.1.1)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-28
104.13 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Thunderbolt Intel 6540 (Version: 15.2.34.12)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-10
51.85 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
0.84 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-16
17 MB
SCM (Version: 13.015.12097)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-15
13.67 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.0101)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-09
109.06 MB
A-giống ốc xoắn Nahimic với Audio Driver (Version: Nahimic: 1.2.9 / Audio: 6.0.1.7629)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-23
240.99 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
SteelSeries SSE (Version: 2.9.2015.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
50.3 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1501.2801)
Cửa sổ 10 64bit
2015-03-17
13.06 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 10 64bit
2013-09-24
3.14 MB