MSI GS72 6QE Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GS72 6QE Máy tính xách tay

Tải MSI GS72 6QE Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7796 và Nahimic_2.2.3)
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
288.94 MB
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7796 và Nahimic_2.2.3)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-05
288.94 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.12)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-05
2.7 MB
Intel Chipset (Version: 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
2.68 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
11.68 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-28
11.68 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1166 (package_11.0.0.1180))
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
62.96 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 11.0.0.1160 (gói 1168))
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
62.94 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Beta) (Version: 20.19.15.4404)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-28
215.14 MB
Intel VGA Driver (Version: 20.19.15.4326)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-26
179.82 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 354.37)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-26
438.29 MB
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4278)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
174.94 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 353.74)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
430.78 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kẻ giết người 1525 Bluetooth (Version: 4.0.0.493)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-27
182.57 MB
Killer1535 Bluetooth (Version: 10.0.0.102)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-07
54.99 MB
Killer1525 Bluetooth (Version: 10.0.0.102)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
54.96 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 9.0.0.5 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-26
263.88 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 9.0.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-19
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 10.0.10125.21277)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-27
12.56 MB
Realtek cardreader (Version: 10.0.10125.21277)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
12.56 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech TouchPad (Version: 15.13.1.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
104.13 MB
Elantech TouchPad (Version: 15.13.1.1)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-28
104.13 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB3.0 (Version: 4.0.2.42)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-22
5.16 MB
USB 3.1 Driver của Asmedia (Version: 1.16.28.1)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-26
8.24 MB
USB 3.1 (Version: 1.16.26.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
8.14 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
0.84 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SteelSeries cơ 2 (Version: 2.9.2015.1)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-12
60.12 MB
SteelSeries cơ 2 (Version: 2.9.2015.1)
Cửa sổ 7 64bit
2016-04-12
60.12 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 2.0.1603.1401)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-08
72.16 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-01-22
13.63 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-04
29.2 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
29.2 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1505.1901)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-29
2.81 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1501.2801)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-17
13.06 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1604.0701)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-05-05
7.65 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *