MSI GT60-2OJ Workstation của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

MSI GT60-2OJ Workstation

Tải về MSI GT60-2OJ Workstation Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
F6 Cài đặt Floppy Tạo với bios chế độ Raid (Version: 12.8.0.1016)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.35 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo với bios chế độ Raid (Version: 12.5.0.1066)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
0.35 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo với bios chế độ Raid (Version: 12.5.0.1066)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.35 MB
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7324)
Cửa sổ 8 64bit
2014-09-18
223.27 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7324)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-09-17
223.27 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chipset Intel (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
5.36 MB
chipset Intel (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
5.09 MB
Chipset (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
5.09 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 12.8.0.1016)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-11
16.14 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.15.1730)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
57.57 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.0.1287)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
56.28 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.0.1287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
56.28 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia Quadro K2100M / K3100M Card đồ họa (Version: 311.91)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-12-20
315 MB
Nvidia Quadro K3100m / K2100m Card đồ họa (Version: 326.80)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-12-20
300.04 MB
Intel (R) Core (TM) Bộ vi xử lý Card đồ họa (Version: 10.18.10.3325)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-11-14
158.45 MB
Beta Intel VGA (Version: 10.18.10.3277)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-09
158.15 MB
Intel (R) Core (TM) bộ vi xử lý đồ họa Card (Version: 9.18.10.3186)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
147.66 MB
Intel (R) Core (TM) xử lý VGA (Version: 9.18.10.3071)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
149.05 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer Bluetooth (Version: 8.0.1.336)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-07
189.66 MB
Killer Bluetooth (Version: 8.0.1.336)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-07
189.66 MB
Killer Bluetooth (Version: 8.0.1.336)
Cửa sổ 8 64bit
2015-01-07
189.66 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.23 (1.1.42.1045 gói))
Cửa sổ 8 64bit
2015-01-07
334.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader RTS5227-GR & RTS5249-GR (Version: 6.2.9200.21239)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
10.29 MB
Realtek cardreader (Version: 6.2.9200.21232)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-06
11.62 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.2.9200.21219)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
10.81 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 8 64bit
2014-11-28
51.75 MB
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-28
51.75 MB
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-14
51.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 2.5.0.19)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bàn phím LED Manager (Version: 1.1.1505.1301)
Cửa sổ 8 64bit
2015-08-27
7.78 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.1.1505.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-27
7.78 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.1.1505.1301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-08-27
7.78 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1409.3001)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-10-15
16.58 MB
SCM (Version: 13.014.06109)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-23
3.41 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.03)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-06
3.04 MB
SCM (Version: 14.013.07054)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-23
4.33 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-05
29.09 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.01)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
29.09 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
3.14 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.03)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-06-04
3.04 MB