MSI GT80 2QC Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT80 2QC Laptop

Tải MSI GT80 2QC Titan SLI Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7796 và Nahimic_2.2.3)
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
288.94 MB
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7796 và Nahimic_2.2.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2016-05-05
288.94 MB
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7796 và Nahimic_2.2.3)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-05
288.94 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
2.68 MB
Intel Chipset (Version: 10.1.1.9)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-08-28
2.68 MB
Intel Chipset (Version: 10.1.1.9)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-28
2.68 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.5.0.1081)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
11.41 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-16
11.36 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-24
0.54 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-24
11.36 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 11.0.0.1146)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
60.7 MB
ME Intel (R) 10 Series (Version: 10.0.30.1054)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-05-26
71.34 MB
ME Intel (R) 10 Series (Version: 10.0.30.1054)
Cửa sổ 7 64bit
2015-05-26
71.34 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Beta) (Version: 20.19.15.4404)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-28
215.14 MB
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4268)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-09
176.12 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 353.54)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
431.77 MB
Intel VGA Driver (Beta) (Version: 10.18.14.4264)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-18
120.06 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.14.4206)
Cửa sổ 7 64bit
2015-06-03
119.88 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 347.88)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-27
393.65 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 347.88)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-27
393.65 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer1525 Bluetooth (Version: 10.0.0.102)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
54.96 MB
Killer1535 Bluetooth (Version: 3.0.0.543)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-15
53.44 MB
Killer1535 Bluetooth (Version: 4.0.0.543)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-15
183.16 MB
Intel BlueTooth (Version: 17.1.1501.512)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-05-26
191.86 MB
Intel BlueTooth (Version: 17.1.1501.512)
Cửa sổ 7 64bit
2015-05-26
191.86 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.16.0.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
315.53 MB
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.16.0.4)
Cửa sổ 7 64bit
2015-06-11
315.53 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 9.0.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-18
263.88 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-15
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 10.0.10125.21277)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
12.56 MB
Realtek cardreader (Version: 6.3.9600.21258)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
8.6 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.3.9600.21258)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-19
8.6 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad (Version: 19.0.22.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-09
56.36 MB
TouchPad (Version: 18.1.29.7)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-14
51.75 MB
TouchPad (Version: 18.1.29.7)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-14
51.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe 3.0 USB (Version: 3.0.3.60)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-11
5.15 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
1.64 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SteelSeries cơ 3 (Version: 3.6.5.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
2016-04-12
90.31 MB
SteelSeries cơ 3 (Version: 3.6.5.1)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-12
90.31 MB
SteelSeries cơ 3 (Version: 3.6.5.1)
Cửa sổ 7 64bit
2016-04-12
90.31 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 2.0.1603.1401)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-08
72.16 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-01-22
13.63 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
MSI Boot Configure (Version: 20.014.12127)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-30
3.25 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1505.1901)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-29
2.81 MB
MSI Boot Configure (Version: 20.015.06089)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
3.97 MB
MSI Sau Burner (Version: 4.1.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-15
34.59 MB
MSI Sau Burner (Version: 4.1.1)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-15
34.59 MB
MSI Sau Burner (Version: 4.1.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-15
34.59 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1501.2801)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-17
13.06 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1501.2801)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-17
13.06 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 10 64bit
2013-09-24
3.14 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1604.0701)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-05-05
7.65 MB