MSI GT80S 6QD Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT80S 6QD Máy tính xách tay

Tải MSI GT80S 6QD Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7796 và Nahimic_2.2.3)
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
288.94 MB
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7796 và Nahimic_2.2.3)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-05
288.94 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.12)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-05
2.7 MB
Intel Chipset (Version: 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
2.68 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.7.0.1000)
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
11.73 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.7.0.1000)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-06
11.73 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 14.7.0.1000)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-06
0.58 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1166)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
62.97 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1166)
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-09
62.97 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia VGA Driver (Version: 364.72)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-11
494.48 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 354.37)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-13
433.32 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kẻ giết người 1535 Bluetooth (Version: 4.0.0.558)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-13
183.73 MB
Killer1535 Bluetooth (Version: 10.0.0.102)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-07
54.99 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sai lầm không dây (Version: 12.0.0.137 (1.1.56.1118 gói))
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-13
263.51 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
E2400 killer LAN (Version: 9.0.0.5 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 9.0.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-19
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card Reader (Version: 10.0.10240.21281)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-05
12.57 MB
Realtek cardreader (Version: 6.3.9600.21275)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-27
9 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad (Version: 19.0.22.0)
Cửa sổ 7 64bit
2016-05-09
56.36 MB
TouchPad (Version: 19.0.22.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-09
56.36 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB mã hóa CM6631A (Version: 10.0.1.4)
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-13
101.68 MB
USB mã hóa CM6631A (Version: 10.0.1.4)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-04
25.43 MB
USB3.0 (Version: 4.0.2.42)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-22
5.16 MB
USB3.1 (Version: 15.2.30.11)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-22
2.56 MB
Thunderbolt Intel 6540 (Version: 15.2.34.12)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-10
51.85 MB
Thunderbolt Intel 6540 (Version: 15.2.34.12)
Cửa sổ 7 64bit
2015-09-10
51.85 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
1.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
VR Optimized (Version: 1.0.1604.2801)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-29
65.52 MB
SteelSeries cơ 3 (Version: 3.6.5.1)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-12
90.31 MB
SteelSeries cơ 3 (Version: 3.6.5.1)
Cửa sổ 7 64bit
2016-04-12
90.31 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 2.0.1603.1401)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-08
72.16 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 7 64bit
2016-03-02
118.85 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-01-22
13.63 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI True Color (Version: 1.6.0.786)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-16
17 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1505.1901)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-29
2.81 MB
MSI Sau Burner (Version: 4.1.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-15
34.59 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1501.2801)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-17
13.06 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1604.0701)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2016-05-05
7.65 MB