MSI GT83VR 6RE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT83VR 6RE Máy tính xách tay

Tải MSI GT83VR 6RE Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7960 / Nahimic: 2.3.8)
Cửa sổ 10 64bit
2016-11-01
349.54 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.14)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
2.7 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.8.4.1046)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-16
12.74 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 14.8.4.1046)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-16
0.59 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1181)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-16
99.31 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia VGA Driver (Version: 369.02)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-19
484.35 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer Bluetooth (Version: 10.0.0.191)
Cửa sổ 10 64bit
2016-05-09
55.08 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer mạng LAN không dây (Version: 12.0.0.210 (1.1.57.1126 gói))
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-07
205.51 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LAN E2500 (Version: 9.0.0.42 (gói 1.0.762))
Cửa sổ 10 64bit
2016-11-14
111.73 MB
LAN E2400 (Version: 9.0.0.37 (1.1.57.1126 gói))
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-16
205.51 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cardreader (Version: 10.0.10586.21288)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-19
16.19 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 19.0.22.4)
Cửa sổ 10 64bit
2016-07-22
56.49 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
USB mã hóa CM6631A (Version: 10.0.1.4)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-04
25.43 MB
Thunderbolt Intel 6540 (Version: 15.3.39.1)
Cửa sổ 10 64bit
2016-06-08
52.21 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2016-06-08
1.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trung tâm Rồng MSI (Version: 1.2.1610.2701)
Cửa sổ 10 64bit
2016-11-02
158.56 MB
A-giống ốc xoắn Nahimic với Audio Driver (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7960 / Nahimic: 2.3.8)
Cửa sổ 10 64bit
2016-11-01
349.54 MB
MSI True Color (Version: 1.6.3.005)
Cửa sổ 10 64bit
2016-09-13
17.25 MB
MSI Sau Burner (Version: 4.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-30
36.33 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1607.2201)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-19
179.72 MB
SteelSeries cơ 3 (Version: 3.8.1)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-16
113.02 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1609.3001)
Cửa sổ 10 64bit
2016-10-26
7.69 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.07276)
Cửa sổ 10 64bit
2016-08-24
13.19 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *