MSI GX60 1AC Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

MSI GX60 1AC Máy tính xách tay

Tải về MSI GX60 1AC Laptop dùng Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.6914)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
175.88 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Comel Chipset / driver VGA (Version: 9.012)
Cửa sổ 8 64bit
2013-02-27
219.52 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Richland VGA (Version: 9.12.0.0)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-20
260.44 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth AW-NB100H (Version: 7.4.0.120)
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-29
172.49 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Version: 8.0.0.220)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
182.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros AW-NB100H Wireless LAN (Version: 9.2.0.470)
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-29
17.62 MB
Atheros Wireless Lan - AW-NB100H (Version: 10.0.0.225)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
37.84 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 2007.2.0706.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
31.87 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.23)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-21
334.88 MB
Killer LAN (Version: 6.1.0.547)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
319.26 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 8 64bit
2014-11-28
51.75 MB
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-28
51.75 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bàn phím LED Manager (Version: 1.2.1505.1301)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2015-08-27
7.54 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-24
3.14 MB
One-Click-Cài đặt SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-16
3.4 MB
SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-08
3.4 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-12
125.84 MB
S-Bar 2.1 (Ver 4.5) (Version: 21.012.12039)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-06
12.57 MB
THX AP (Version: 1.04.02)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-25
12.85 MB
THX EQ (Version: 1.00.42)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-25
3.39 MB
THX EQ OS Cửa sổ 7 64bit Phát hành ngày 2012-10-25 Kích thước tập tin 3.39 MB
THX AP OS Cửa sổ 7 64bit Phát hành ngày 2012-10-25 Kích thước tập tin 12.85 MB
Bảo vệ màn hình Phát hành ngày 2013-04-15 Kích thước tập tin 72.48 MB