MSI S100 Lưu ý Tablet PC Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI S100 Note Tablet

Tải MSI S100 Lưu ý Tablet PC Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 0x00A)
Cửa sổ 10 32bit
2016-02-26
81.51 MB
Intel Chipset (Version: 0x00B)
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-01-15
82.74 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Version: 15.33.38.4252)
Cửa sổ 10 32bit
2015-11-26
69.02 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Bluetooth (Version: 1.0.183.2)
Cửa sổ 10 32bit
2016-02-26
41.14 MB
Realtek Bluetooth (Version: 1.0.86.2)
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-01-15
20.98 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Wireless Lan (Version: 3008.11.0515.2015)
Cửa sổ 10 32bit
2016-02-26
38.94 MB
Realtek Wireless Lan (Version: 3008.2.1231.2014)
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-11-26
32.45 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
G-sensor (Version: 1.0.13.20)
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-11-26
3.55 MB