MSI S80 Lưu ý Tablet của Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI S80 LƯU Ý Tablet

Tải MSI S80 Lưu ý Tablet PC Windows 8.1 32bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 0x00B)
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-01-15
82.74 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Bluetooth (Version: 1.0.86.2)
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-01-15
20.98 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN Không dây (Phiên bản: 3007.4.0801.2014)
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-01-15
32.44 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad (Version: 1.2.1.1)
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-01-15
1.56 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
G-sensor (Version: 1.0.13.20)
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-01-15
3.55 MB