MSI WE62 7RJ, WE72 7RJ Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI WE72 7RJ Máy tính xách tay

Tải về MSI WE62 7RJ / WE72 7RJ Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Âm thanh ALC898-GR ALC898-GC (Version: 6.0.1.8023)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-13
221.62 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver (Version: 10.1.1.37)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-11
3.03 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver (Version: 15.2.0.1020)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-06
12.5 MB
Intel Rapid Storage Technology F6 Driver (Version: 15.2.0.1020)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-06
0.44 MB
Quản lý cơ Intel Driver (Version: 11.6.0.1015)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-12
91.36 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Graphics Driver (Version: 376.33)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-10
484.7 MB
Intel Graphics Driver (Version: 21.20.16.4534)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-09
237.61 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel driver Bluetooth (Version: 19.1.1627.3533)
Cửa sổ 10 64bit
2016-10-21
98.79 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LAN không dây Intel Driver (Version: 19.10.0.9)
Cửa sổ 10 64bit
2016-10-21
307.08 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LAN AR817X (Version: 2.1.0.26 (pacakge 1.0.0.34))
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-10
59.22 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader Driver (Version: 10.0.14393.31228)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-10
15.93 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics TouchPad Driver (Version: 19.3.4.57)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-13
57.26 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Asmedia USB 3.1 Driver (Version: 1.16.29.1)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-11
9.15 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ENE Đài Switch cho chế độ Airplane (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2016-06-08
1.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1609.1901)
Cửa sổ 10 64bit
2017-02-10
7.24 MB
Trung tâm Rồng MSI (Version: 1.2.1701.1101)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-20
155.3 MB
MSI True Color (Version: 1.3.519)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-13
41.71 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1610.3101)
Cửa sổ 10 64bit
2016-12-13
8.17 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.12025)
Cửa sổ 10 64bit
2017-01-09
13.12 MB