MSI WT72 6QN Mobile Workstation của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI WT72 6QI Máy tính xách tay

Tải MSI WT72 6QN Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver với A-giống ốc xoắn Nahimic (Version: driver âm thanh: 6.0.1.7745 / Nahimic: 1.2.13)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-27
255.46 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.14)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
2.7 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 14.7.0.1000)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-20
0.58 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.7.0.1000)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-06
11.73 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 11.0.0.1181)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-27
68.07 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia VGA Driver (Version: 364.72)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-11
494.48 MB
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4281)
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-04
177.57 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth (Version: 18.1.1607.3129)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-27
95.91 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 18.20.0.9)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-27
367.03 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 9.0.0.37 (1.1.57.1126 gói))
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-27
205.51 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card Reader (Version: 10.0.10240.21281)
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-17
12.57 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad (Version: 19.0.22.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-09
56.36 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Thunderbolt Intel 6540 (Version: 15.3.39.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-17
52.21 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
1.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI Shift (Version: 1.0.1603.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-27
66.58 MB
MSI KLM máy trạm (Version: 1.1.1603.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2016-04-21
7.6 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.1801)
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
118.85 MB
MSI Shortcut Manager (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
29.2 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 10 64bit
2013-09-24
3.14 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1602.1801)
Win7 64, Windows 10 64bit
2016-02-19
7.89 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Win7 32
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Win7 64, Windows 10 64bit
2016-01-22
13.63 MB