Razer Blade 14 Touch (2016) Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Razer Blade 14 Touch (2016) Laptop

Tải về Razer Blade 14 Touch (2016) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển và phần mềm.

Audio / Sound
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
gói Driver Audio
27 tháng 2016
Chipset
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Quản lý động cơ Giao diện Intel
04 tháng 2016
Video / VGA
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Nvidia GeForce
04 tháng 2016
Intel Graphics
24 tháng 2016
Bluetooth
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
killer Bluetooth
04 tháng 2016
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Sai lầm không dây
04 tháng 2016
TouchPad
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Synaptics Touchpad
10 tháng 2016
USB / Thunderbolt
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Intel Thunderbolt
04 tháng 2016
Loại khác
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
INTEL Synaptics & IO THIẾT BỊ
04 tháng 2016
Razer Synapse Tất cả-trong-một Installer
04 tháng 2016