Razer Blade 17 (2012) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Razer Blade 17 (2012) Máy tính xách tay

Tải về Razer Blade 17 "(2012) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Update.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio / Sound
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Realtek Audio
Tháng Mười 03 2012
Chipset
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Quản lý động cơ điều khiển Intel
Tháng Mười 03 2012
Intel Chipset Driver
Tháng Mười 03 2012
Video / VGA
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Intel HD Graphics
Tháng Mười 03 2012
Nvidia GeForce GTX 660M
Tháng Mười 03 2012
Bluetooth
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Intel Bluetooth 4.0
Tháng Mười 03 2012
LAN / Mạng
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Realtek PCIe LAN
Tháng Mười 03 2012
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Intel WLAN
Tháng Mười 03 2012
Lưu trữ
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Dataplex
07 Jan 2013
Lưu trữ Intel Rapid
Tháng Mười 03 2012
USB / Thunderbolt
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
3.0 Intel USB
Tháng Mười 03 2012