Razer Blade 17 (2015) Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Razer Blade 17 (2015) Laptop

Tải về Razer Blade 17 (2015) Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio / Sound
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Realtek High Definition Audio
19 Mar 2015
Không dây Bluetooth âm thanh (APTX)
19 Mar 2015
Chipset
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Quản lý động cơ Giao diện Intel
19 Mar 2015
Intel Chipset Driver
19 Mar 2015
Video / VGA
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Nvidia GeForce GTX 960M
19 Mar 2015
Intel HD Graphics
19 Mar 2015
Bluetooth
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel Wireless Bluetooth 4.0 + HS adapter
19 Mar 2015
LAN / Mạng
Mô tảPhát hành ngày Tải về
điều khiển Realtek Ethernet
19 Mar 2015
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Intel Dual Band Wireless-AC 7260
19 Mar 2015
Lưu trữ
Mô tảPhát hành ngày Tải về
điều khiển Intel Rapid Storage
19 Mar 2015
Loại khác
Mô tảPhát hành ngày Tải về
Razer Synapse Tất cả-trong-một Installer
19 Mar 2015