Razer Edge (2013) Tablet của Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm

Razer Edge (2013) Trình điều khiển và phần mềm cho máy tính bảng cửa sổ 8.

Audio / Sound
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Conexant SmartAudio
01 2013 tháng tư
Chipset
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Động cơ Quản lý Intel
01 2013 tháng tư
Video / VGA
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Nvidia GeForce GT 640M LE
30 Jan 2014
Intel HD Graphics
01 2013 tháng tư
Bluetooth
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Intel Bluetooth 4.0
01 2013 tháng tư
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Sự miêu tảPhát hành ngày Tải về
Intel WLAN
01 2013 tháng tư