SAMSUNG NP270E4E máy tính xách tay Windows XP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm

Samsung NP270E4E Laptop

tải về SAMSUNG NP270E4E Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và người dùng Hướng dẫn sử dụng.

Hệ điều hành:

Sự miêu tả OS Phát hành ngày Size (MB) TẢI
Bluetooth (Driver) (ver.1.2.0.0) Win XP 2013-7-2 191.1 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021) Win XP 2013-7-2 2.88 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262) Win XP 2013-7-2 47.88 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.6.14.10.5430) Win XP 2013-7-2 219.24 Tải về
Lan (Driver) (ver.5.790.824.2011) Win XP 2013-7-2 5.16 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.5.10.0.6809) Win XP 2013-7-2 94.83 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0) Win XP 2013-7-2 249.89 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.2.0.19) Win XP 2013-7-2 36.94 Tải về
TPM (Driver) (ver.2.1.1.0) Win XP 2013-7-2 0.05 Tải về
Wireless LAN, Atheros (Driver) (ver.10.0.0.75) Win XP 2013-7-2 37.89 Tải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.9.18.13.1100) Win7 32bit 2013-7-4 147.72 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875) Win7 32bit 2013-7-4 107.28 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2) Win7 32bit 2013-7-4 70.34 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 47.88 Tải về
Intel Bluetooth tốc độ cao Trình điều khiển (Driver) (ver.15.0.0.74) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 129.48 Tải về
Intel Rapid Storage (Driver) (ver.11.1.2.1003) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 11.48 Tải về
Lan (Driver) (ver.7.62.907.2012) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 5.25 Tải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.1.0.0.2) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 74.78 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.6.0.1.6788) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 108.97 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 249.89 Tải về
USB 3.0 (Driver) (ver.1.0.5.235) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 5.13 Tải về
Bluetooth (Driver) (ver.2.5.0.0) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 201.58 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 2.88 Tải về
VGA (Graphics), NVIDIA (Driver) (ver.9.18.13.1100) Win7 64bit 2013-7-4 201.88 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875) Win7 64bit 2013-7-4 134.81 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2) Win7 64bit 2013-7-4 78.18 Tải về

Hệ điều hành:

Sự miêu tả OS Phát hành ngày Size (MB) TẢI
Easy Display Manager (Phần mềm) (ver.3.2.3.13) Win XP 2013-7-2 24.05 Tải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19) Win XP 2013-7-2 49.94 Tải về
Easy SpeedUp Manager (Phần mềm) (ver.2.0.0.10) Win XP 2013-7-2 5.48 Tải về
MS Hotfix Security (phần mềm) (ver.1.0.0.1) Win XP 2013-7-2 24.04 Tải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.6.0.2) Win XP 2013-7-2 104.98 Tải về
SAMSUNG Battery Manager (Phần mềm) (ver.2.1.4.3) Win XP 2013-7-2 4.75 Tải về
Trung tâm Hỗ trợ Samsung (Phần mềm) (ver.1.1.4.4) Win XP 2013-7-2 45.69 Tải về
SAMSUNG Update Plus (Phần mềm) (ver.3.0.1.17) Win XP 2013-7-2 8.72 Tải về
Phục hồi Giải pháp (phần mềm) (ver.5.6.0.2) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 104.98 Tải về
Phần mềm Launcher (phần mềm) (ver.1.1.1.2) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 4.09 Tải về
Easy File Share (phần mềm) (ver.1.2.4.8) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 23.98 Tải về
Dễ dàng chuyển đổi (Phần mềm) (ver.1.0.0.19) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 41.79 Tải về
Easy Settings (phần mềm) (ver.2.0.0.45) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 188.07 Tải về
Dễ dàng quản lý phần mềm (Software) (ver.1.2.26.20) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 11.76 Tải về
Trung tâm Hỗ trợ dễ dàng (phần mềm) (ver.1.2.3.2) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 115.26 Tải về
Intel Wireless Display (phần mềm) (ver.3.5.40.0) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 296.66 Tải về
MCE Cập nhật (phần mềm) (ver.2.2.2.0) Win7 32 / 64bit 2013-7-4 2.24 Tải về
MS Hotfix chung (phần mềm) (ver.1.0.0.2) Windows7 SP1 2013-7-4 3.26 Tải về
MS Hotfix CriticalUpdates (phần mềm) (ver.201211.0.0.0) Windows7 SP1 2013-7-4 244.94 Tải về
Sự miêu tả Phát hành ngày ngôn ngữ Size (MB) TẢI
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8) (ver.1.0) 2013-4-9 TIẾNG ANH 15.95 pdf
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8) (ver.1.0) 2013-4-9 NGƯỜI TÂY BAN NHA 15.89 pdf
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8) (ver.1.0) 2013-4-9 HÀN QUỐC 19.92 pdf
Sự miêu tả OS Phát hành ngày Size (MB) TẢI
 • Jadson

  Muito bom esse trang web, tôi ajudou muito!
  Obrigado e paraben Pelo trang web!

 • isaac

  Bạn tiết kiệm cuộc sống của tôi!

 • Edo Esteban González

  Rất tốt trang .. lời chúc mừng của tôi cho nội dung