SAMSUNG NP470R5E máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

SAMSUNG NP470R5E Máy tính xách tay

tải về SAMSUNG NP470R5E Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm, cập nhật và Hướng Dẫn Sử Dụng.

Hệ điều hành:

Sự miêu tả OS Phát hành ngày Size (MB) TẢI
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875) Win7 32bit 2013-1-3 107.28 Tải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.9.2.0.500) Win7 32bit 2013-1-3 35.41 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2) Win7 32bit 2013-1-3 70.34 Tải về
Lan (Driver) (ver.7.62.907.2012) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 5.25 Tải về
Bluetooth (Driver) (ver.2.5.0.0) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 201.58 Tải về
Âm thanh (Audio) (Driver) (ver.6.0.1.6761) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 103.95 Tải về
Touchpad (Driver) (ver.4.9.0.0) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 249.89 Tải về
USB 3.0 (Driver) (ver.1.0.5.235) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 5.13 Tải về
VGA (Graphics), AMD (Driver) (ver.9.1.1.1000) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 251.73 Tải về
Chipset (Driver) (ver.9.3.0.1021) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 2.88 Tải về
HECI (Driver) (ver.8.0.0.1262) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 47.88 Tải về
Intel Bluetooth tốc độ cao Trình điều khiển (Driver) (ver.15.0.0.74) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 129.48 Tải về
Intel Rapid Storage (Driver) (ver.11.0.0.1032) Win7 32 / 64bit 2013-1-3 11.44 Tải về
Qualcomm Atheros WLAN Driver (Driver) (ver.9.2.0.500) Win7 64bit 2013-1-3 35.41 Tải về
VGA (Graphics), INTEL (Driver) (ver.9.17.10.2875) Win7 64bit 2013-1-3 134.81 Tải về
Mạng LAN không dây, INTEL (Driver) (ver.15.3.1.2) Win7 64bit 2013-1-3 78.18 Tải về

Hệ điều hành:

Sự miêu tả OS Phát hành ngày Size (MB) TẢI

Không có kết quả.

Sự miêu tả Phát hành ngày ngôn ngữ Size (MB) TẢI
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8) (ver.1.0) 2013-4-2 TIẾNG ANH 14.98 pdf
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8) (ver.1.0) 2013-4-2 NGƯỜI TÂY BAN NHA 15.26 pdf
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8) (ver.1.0) 2013-4-2 HÀN QUỐC 15.78 pdf
Sự miêu tả OS Phát hành ngày Size (MB) TẢI

Không có kết quả.