Sharp Mebius PC-UM20 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP Drivers, tiện ích

Sharp Mebius PC-UM20 Máy tính xách tay

Sharp Mebius PC-UM20 Máy tính xách tay

Tải Sharp Mebius PC-Máy tính xách tay UM20 Driver Pack cho Win2000, WinXP;
Tên PC-UM20 của Windows 2000 Drivers Gói
Sự miêu tả Trình điều khiển này Pack bao gồm: - Display Driver - Network Adapter Driver - Modem Driver - TouchPad Driver - Driver Sound - Intel (R) SpeedStep Utility
PC-UM20 của Windows 2000 Drivers Pack (11.18 MB) 10 Tháng Chín 03
Tên PC-UM20 Windows XP Drivers Gói
Sự miêu tả Trình điều khiển này Pack bao gồm: - Display Driver - Network Adapter Driver - Modem Driver - TouchPad Driver - Driver Sound
PC-UM20 Gói trình điều khiển Windows XP (18.17 MB) 04 Tháng Chín 03
  • racmon

    giúp pls. bất cứ ai có thể giúp tôi tìm driver âm thanh cho máy tính xách tay mạnh pc-mv1?

    tnx