Sony VAIO Duo 13 SVD13233CXW Ultrabook của Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Sony VAIO Ultrabook SVD13233CXW

Tải về SONY VAIO Duo 13 SVD13233CXW Ultrabook của Windows 8.1 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Âm thanh (Sound) - Tập 1 (s)
Realtek High Definition Audio Driver Update Tải về
máy chụp ảnh - Tập 2 (s)
Chương trình FastAccess Cập nhậtTải về
Thông tin điều khiển Camera lùi Tải về
Bo mạch chủ - Tập 1 (s)
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) Update Driver Tải về
Quản lý năng lượng - Tập 1 (s)
Phần mềm quản lý điện VAIOTải về
Các thành phần hệ thống - Tập 2 (s)
Cập nhật Provider NXP NearFieldProximity Tải về
Thư viện Sony SharedTải về
Màn hình cảm ứng - Tập 1 (s)
Touch Panel Calibration Công cụTải về
VAIO Update - Tập 1 (s)
Cập nhật phần mềm VAIOTải về
Hướng dẫn sử dụng VAIO - Tập 1 (s)
VAIO Hướng dẫn Cập nhật Tải về
Video - Tập 1 (s)
Intel HD Graphics Family Cập nhật Tải về