ASUS DX991CL Máy tính xách tay

ASUS DX991CL máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS DX991CL máy tính xách tay của Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng. Tải về Intel Chipset Driver, đồ họa Video Driver, Realtek Audio Driver, Driver Bluetooth, điều khiển mạng LAN không dây, Card Reader Driver, driver LAN, TouchPad Driver, Intel MEI Driver,

ASUS DX991CL Máy tính xách tay

ASUS Notebook DX991CL Tech Thông số kỹ thuật

精美 时尚, 极致 性能, 经典 时尚 的 同心圆 发丝 纹, 支持 英特尔 酷 睿 & i7 处理器, Instant On 两秒 瞬间 唤醒,