Asus N550JV Máy tính xách tay

Asus N550JV Máy tính xách tay công nghệ kỹ thuật

SonicMaster Premium và quad-loa mảng giúp bạn chìm đắm trong full HD hình ảnh trung thực SonicMaster cao cấp đồng phát triển với Bang & Olufsen ICEpower cung cấp các mảng quad-loa đầu tiên về máy tính xách tay, cung cấp vòm điện ảnh hiện thực siêu sắc nét chống lóa IPS Màn hình game lên đầy đủ 1080p HD với 178 độ rộng xem anglesPowerful hệ 4th Intel Core & xử lý và NVIDIA GeForcegraphicsDurable và phong cách [...]

ASUS N550JV Máy tính xách tay

ASUS N550JV máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS N550JV máy tính xách tay của Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng. Tải về Intel Chipset Driver, Intel & nVidia Graphics Driver, Realtek Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, Intel MEI Driver, ASUS Live Update Utility,