ASUS X44C Máy tính xách tay

ASUS X44C Máy tính xách tay của Windows 7 32bit Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

Tải về trình điều khiển Asus X44C Máy tính xách tay của Windows 7 32bit, tiện ích, Sổ tay người dùng và Update. Tải Asus X44C máy tính xách tay Intel Chipset Driver, Realtek Audio Driver, Intel VGA Graphics, Video Driver, LAN Driver, Wireless LAN Driver, driver Bluetooth, Camera Driver, TouchPad Driver, BIOS Update, USB3.0 Driver.

ASUS X44C Máy tính xách tay

ASUS X44C Máy tính xách tay của Windows 7 64bit Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

Tải về trình điều khiển Asus X44C Máy tính xách tay của Windows 7 64bit, tiện ích, Sổ tay người dùng và Update. Tải Asus X44C máy tính xách tay Intel Chipset Driver, Realtek Audio Driver, Intel VGA Graphics, Video Driver, LAN Driver, Wireless LAN Driver, Bluetooth Driver, TouchPad Driver, Cập nhật BIOS, USB3.0 Driver, Asus Live Update.

ASUS Notebook X44C

ASUS Notebook X44C Tổng quan Thông số kỹ thuật & Công nghệ

Các Fit hoàn hảo cho công việc và Play IceCool Công nghệ giữ cho phần còn lại lòng bàn tay mát mẻ, đặt các thành phần nhiệt sản xuất đi từ usersExperience truyền cao tốc với USB 3.0 10x nhanh hơn so với USB 2.0Power4Gear tự động điều chỉnh tốc độ quạt để tính toán yên tĩnh và kéo dài pin lifePalm Công nghệ Bằng chứng vô hiệu hóa touchpad để gõ liên tục và chính xác SpecificationsProcessorIntel Core ™ [...]