ASUS X552EP Laptop

ASUS X552VL máy tính xách tay của Windows 8, 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS X552VL máy tính xách tay của Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng. Tải về Intel Chipset Driver, Intel & nVidia Graphics Driver, Realtek Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, Intel MEI Driver, ASUS Live Update Utility

Máy tính xách tay ASUS X552VL

ASUS Notebook X552VL Tech Thông số kỹ thuật

Hiệu suất cao chính 15-inch máy tính xách tay cho quần chúng, tính năng người dùng làm trung tâm để làm cho nó hấp dẫn đối với người dùng phổ thông, SonicMaster tăng cường âm thanh và công nghệ Splendid ASUS để tối ưu hóa hình ảnh, True 2 giây Instant trên và lên đến Intel Core & xử lý i7,