ASUS R556YA Laptop

ASUS R556YA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS R556YA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng Update. Tải về AMD Chipset Driver, AMD Video Driver, Conexant Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, BIOS Update, ASUS Live Update Utility,

ASUS F555YA Laptop

ASUS F555YA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS F555YA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng Update. Tải về AMD Chipset Driver, đồ họa Video Driver, Conexant Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, BIOS Update, ASUS Live Update Utility,

ASUS D555YA Laptop

ASUS D555YA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS D555YA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng Update. Tải về AMD Chipset Driver, đồ họa Video Driver, Conexant Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, BIOS Update, ASUS Live Update Utility,

ASUS X555YA Laptop

ASUS X555YA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS X555YA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng Update. Tải về AMD Chipset Driver, đồ họa Video Driver, Realtek Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, BIOS Update, ASUS Live Update Utility,

ASUS X555YA Laptop

ASUS X555YA Laptop Tech Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật ProcessorAMD APU A6-7310 / A4-7210 / E1-7010 xử lý hành SystemWindows 10 HomeWindows 10 ProWindows 8.1 Pro (miễn phí nâng cấp lên Windows 10 Pro hoặc các phiên bản có sẵn) Windows 8.1 (miễn phí nâng cấp lên Windows 10 chủ hay các phiên bản khác có sẵn) MemoryDDR3L 1600 MHz SDRAM, bộ nhớ trong 2 GB / 4 GB, 1x DIMM socket, DIMM lên đến 8 G Display15.6 "16: 9 [...]