ASUS K555YI Laptop

ASUS K555YI máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS K555YI Notebook Win 8.1 64bit, Drivers Win 10 64bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về AMD Chipset Software, Video Driver, Conexant Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, Realtek LAN Driver, TouchPad Driver, ATKACPI Driver, ASUS Live Update Utility,

ASUS X555YI Laptop

ASUS A555YI máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS A555YI Notebook Win 8.1 64bit, Drivers Win 10 64bit, phần mềm, cập nhật và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về AMD Chipset Software, Video Driver, Conexant Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, Realtek LAN Driver, TouchPad Driver, ATKACPI Driver, ASUS Live Update Utility,

ASUS F555YI Laptop

ASUS F555YI máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS F555YI Notebook Win 8.1 64bit, Drivers Win 10 64bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về AMD Chipset Software, Video Driver, Conexant Audio Driver, Driver Bluetooth, điều khiển mạng LAN không dây, Card Reader Driver, Driver Realtek LAN, TouchPad Driver, ATKACPI Driver,

ASUS R556YI Laptop

ASUS R556YI máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS R556YI Notebook Win 8.1 64bit, Drivers Win 10 64bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về AMD Chipset Software, Video Driver, Conexant Audio Driver, Driver Bluetooth, điều khiển mạng LAN không dây, Card Reader Driver, Driver Realtek LAN, TouchPad Driver, ATKACPI Driver,

ASUS D555YI Laptop

ASUS D555YI máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS D555YI Notebook Win 8.1 64bit, Drivers Win 10 64bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về AMD Chipset Software, Video Driver, Conexant Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, Realtek LAN Driver, TouchPad Driver, ATKACPI Driver, ASUS Live Update Utility,

ASUS X555YI Laptop

ASUS X555YI Laptop Tech Thông số kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật ProcessorAMD APU A6-7310 / A4-7210 / E1-7010 xử lý hành SystemWindows 10 HomeWindows 10 ProWindows 8.1 Pro (nâng cấp miễn phí lên Windows 10 Pro hay các phiên bản khác có sẵn) Windows 8.1 (miễn phí nâng cấp lên Windows 10 chủ hay các phiên bản khác có sẵn) MemoryDDR3L 1600 MHz SDRAM, bộ nhớ trong 2 GB / 4 GB, 1x DIMM socket, DIMM lên đến 8 G Display15.6 "[...]

ASUS X555YI Laptop

ASUS X555YI máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về ASUS X555YI Notebook Win 8.1 64bit, Drivers Win 10 64bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về AMD Chipset Software, Video Driver, Conexant Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, Realtek LAN Driver, TouchPad Driver, ATKACPI Driver, ASUS Live Update Utility,