GIGABYTE E1425 Máy tính xách tay

GIGABYTE E1425M Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về trình điều khiển của GIGABYTE E1425M Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về Intel Chipset Software, ATI Video Driver, Realtek Audio Driver, Driver Bluetooth, điều khiển mạng LAN không dây, Card Reader Driver, driver LAN, TouchPad Driver, Intel MEI Driver, LSI Modem Driver,

GIGABYTE E1425 Máy tính xách tay

GIGABYTE E1425M Máy tính xách tay công nghệ kỹ thuật

Các kiểu dáng đẹp 14-inch GIGABYTE E1425 Máy tính xách tay đi kèm với Genuine Windows 7 và đó là lý tưởng cho tất cả mọi người. Nó được thiết kế để nâng cao năng suất và lối sống trực tuyến tại nhà, nơi làm việc hay trường học. Dễ dàng để sở hữu và nhanh chóng nắm bắt, khai thác vào công nghệ thông tin là ranh giới tự do!