GIGABYTE M912X Tablet PC

GIGABYTE M912X Tablet PC Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE M912X Tablet PC WinXP, Vista, Win7 32Bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng. Tải phần mềm Intel Chipset, Intel Video Graphics Driver, Realtek Audio Driver, Driver Bluetooth, điều khiển mạng LAN không dây, cardreader Driver, driver LAN, màn hình cảm ứng điều khiển,