Máy tính xách tay GIGABYTE P56XT

GIGABYTE P56XT Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển và Ứng dụng

Tải về GIGABYTE P56XT Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng và Cập nhật. Tải phần mềm Intel Chipset, Trình điều khiển VGA, Trình điều khiển Âm thanh, Trình điều khiển Bluetooth, Trình điều khiển Mạng LAN Không dây, Trình đọc thẻ Trình điều khiển, Trình điều khiển Mạng LAN, Trình điều khiển TouchPad, Trình điều khiển USB,

GIGABYTE P57W v7 Máy tính xách tay

GIGABYTE P57W v7 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, Tiện ích, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE P57W v7 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải Chipset Software Intel Graphics Driver, Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, USB Driver, Hướng Dẫn Sử Dụng

GIGABYTE P55W v6 Máy tính xách tay

GIGABYTE P55W v6 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE P55W v6 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về Intel Chipset Software, Intel & nVidia Graphics Driver, Audio Driver, Driver Bluetooth, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, USB Driver, Hướng Dẫn Sử Dụng

GIGABYTE P57W v6 Máy tính xách tay

GIGABYTE P57W v6 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE P57W v6 Máy tính xách tay của Windows 7 64bit, Windows Drivers 10 64bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về Intel Chipset Software, Intel & nVidia Graphics Driver, Audio Driver, Driver Bluetooth, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, USB Driver, Hướng Dẫn Sử Dụng

GIGABYTE P57X v6 Máy tính xách tay

GIGABYTE P57X v6 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE P57X v6 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải phần mềm Intel Chipset, Intel & nVidia Graphics Driver, Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, USB 3.1 Driver, quản lý thông minh, Hướng Dẫn Sử Dụng

GIGABYTE P57W Máy tính xách tay

GIGABYTE P57K, P57W Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE P57K / P57W Máy tính xách tay của Windows 7 64bit, Windows Drivers 10 64bit, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải phần mềm Intel Chipset, Intel & nVidia Graphics Driver, Sổ tay Realtek Audio Driver, Driver Bluetooth, điều khiển mạng LAN không dây, Card Reader Driver, driver LAN, TouchPad Driver, USB 3.1 Driver, dùng,

GIGABYTE P57W Máy tính xách tay

GIGABYTE P57W Laptop Tech Thông số kỹ thuật

Cao cấp Gaming Graphics NVIDIA GeForce GTX 970M GDDR5 3GB, 6th bộ vi xử lý thế hệ Intel quad-core i7, HDMI 2.0 với hỗ trợ HDCP 2.2 [Email protected] đầu ra, USB 3.1 Type-C cho truyền dẫn tốc độ cao, M.2 PCIe SSD - Tốc độ lưu trữ trong Overdrive, DDR4 - Hạn chế đập vỡ lưu trữ dữ liệu của vịnh thể thay thế nhanh cho LẺ / trọng lượng Saver / lưu trữ mở rộng, tùy chọn ODD với Blu-ray Rewritable cho Massive Sao lưu dữ liệu, 30-phím Rollover chống ma Backlit Keyboard, Hard-core nhìn ID game