GIGABYTE Q1742F Máy tính xách tay

GIGABYTE Q1742F Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE Q1742F Notebook Win7 32 / 64bit, Drivers Win8 64bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về Intel Chipset Software, Driver đồ họa, VIA HD Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, USB 3.0 Driver, HotKey Utility,

GIGABYTE Q1742F Máy tính xách tay

GIGABYTE Q1742F Máy tính xách tay công nghệ kỹ thuật

Các 17.3 "GIGABYTE Q1742F đi kèm với Windows 8 hoặc Windows 8 Pro. Các máy tính xách tay được trang bị với một 17.3 tuyệt đẹp "Full HD 1920 × 1080 LED backlight cung cấp một kinh nghiệm xem to lớn đó là rất tốt cho đa phương tiện. Các Q1742F cũng có nhiều tính năng ấn tượng,