GIGABYTE Q2532P Máy tính xách tay

GIGABYTE Q2532P Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE Q2532P Notebook Win7 32 / 64bit, Drivers Win8 64bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải phần mềm Intel Chipset, Video Graphics Driver, Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, USB 3.0 Driver, Hot Key Utility,

GIGABYTE Q2532P Máy tính xách tay

GIGABYTE Q2532P Máy tính xách tay công nghệ kỹ thuật

Các 15.6-inch GIGABYTE Q2532 Notebook PC đi kèm với Windows 7 Home Premium hoặc Windows 7 chuyên nghiệp và nó là một sự lựa chọn hoàn hảo cho máy tính hàng ngày để đáp ứng tất cả các nhu cầu học tập, làm việc và vui chơi. Các thiết kế chắc chắn đảm bảo độ bền và làm cho công việc hàng ngày dễ dàng hơn và thú vị hơn!