GIGABYTE Q2546N Laptop

GIGABYTE Q2546N Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE Q2546N Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng. Tải phần mềm Intel Chipset, nVidia Video Graphics Driver, Realtek HD Audio Driver, Bluetooth Driver, Wireless LAN Driver, Card Reader Driver, LAN Driver, TouchPad Driver, Hot Key Utility, Intel MEI Driver,

GIGABYTE Q2546N Laptop

GIGABYTE Q2546N Máy tính xách tay công nghệ kỹ thuật

GIGABYTE Q2546N đi kèm với Windows 8 hoặc Windows 8 Pro. Nó có tính năng dòng kim cương góc cạnh trong mờ chất lượng kết cấu màu đen kết thúc, tạo ra một yếu tố thiết kế độc đáo hoàn toàn mới. Được trang bị với một thế hệ 3rd mạnh mẽ Intel Core i xử lý, đẹp mê hồn NVIDIA GeForce GT 740M GPU,