GIGABYTE Q2550M Máy tính xách tay

GIGABYTE Q2550M Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về GIGABYTE Q2550M Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng. Tải phần mềm Intel Chipset, Intel HD Graphics Driver, Realtek Audio Driver, Driver Bluetooth, điều khiển mạng LAN không dây, Card Reader Driver, driver LAN, TouchPad Driver,

GIGABYTE Q2550M Máy tính xách tay

GIGABYTE Q2550M Máy tính xách tay công nghệ kỹ thuật

Cửa sổ 8.1, Windows 8.1 với Bing; 4th Gen Intel Pentium / Celeron Processor; Chỉ 2.1 kg với DVD ROM bao gồm; Khả năng kết nối xuất sắc với đầy đủ I / O Ports; Sự tiêu thụ ít điện năng; Bàn phím đầy đủ kích cỡ Chiclet với Numeric Pad;