PC GIGABYTE S1080 Slate

GIGABYTE S1080 Slate PC Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về trình điều khiển của GIGABYTE S1080 Tablet PC Win7 32bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về Intel Chipset Software, Intel Video Graphics Driver, Realtek Audio Driver, Driver Bluetooth, điều khiển mạng LAN không dây, WWAN Modem Driver, Card Reader Driver, driver LAN, USB 3.0 Driver,

PC GIGABYTE S1080 Slate

GIGABYTE S1080 Slate PC Tech Thông số kỹ thuật

GIGABYTE S1080 đi kèm với Win 7 Home Premium. Nó là một trọng lượng nhẹ và hiệu suất cao 10.1 đa nhiệm hấp dẫn "slate mà cung cấp các suất đầy đủ và quen thuộc của một máy tính. Với kết nối, khả năng tương thích và khả năng lưu trữ tuyệt vời, S1080 được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp cao cấp,