PC GIGABYTE S1081 Slate

GIGABYTE S1081 Slate PC Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Tải về trình điều khiển của GIGABYTE S1081 Tablet Win7 32bit, tiện ích, Update và Hướng Dẫn Sử Dụng. Tải về Intel Chipset Software, Intel Video Graphics Driver, Audio Driver, Driver Bluetooth, điều khiển mạng LAN không dây, Card Reader Driver, driver LAN, USB 3.0 Driver, WWAN Modem Driver,

PC GIGABYTE S1081 Slate

GIGABYTE S1081 Slate PC Tech Thông số kỹ thuật

GIGABYTE S1081 được trang bị với Windows 7 và hoặc một ổ cứng lưu trữ lớn (lên đến 500GB) hoặc SSD nhanh chóng, trong đó cung cấp hiệu suất tuyệt vời với khả năng tương thích phần mềm đặc biệt. Với thiết kế tuyệt vời của nó và phụ kiện hữu ích, bao gồm một bộ bàn phím và các trạm D1080 multimedia dock,