Rescue and Recovery Critical Patch cho Windows Update (KB917422)TênHệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Rescue and Recovery Critical Patch cho Windows Update (KB917422)
rnr31cp5.exe
13.63 MB
Cửa sổ 2000,
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
Windows XP
1.00.000505 Tháng 12 2006Tải về
Hướng dẫn cài đặt cho Rescue and Recovery Critical Patch cho Windows Update (KB917422)
rnr31cp5.txt
3.2 KB
Cửa sổ 2000,
Cửa sổ 2000,
Windows XP,
Windows XP
1.00.000505 Tháng 12 2006Tải về

Gói này là Rescue and Recovery chương trình vá quan trọng để sửa chữa các lỗi ứng dụng: "R2R.exe đã gặp sự cố và cần phải đóng." lỗi xảy ra sau khi áp dụng Windows Update (KB917422).

Nguyên nhân của thông báo lỗi này là sự không tương thích giữa Windows Update KB917422 và Rescue and Recovery 3.10.0017 hoặc 3.10.0022.