Intel Matrix Storage Manager driver cho Windows 2000 - ThinkPadTênHệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
README Intel Matrix Storage Manager driver
7kim06ww.txt
8.46 KB
cửa sổ 20007.0.0.102028 Tháng Tám 2007Tải về
Intel Matrix Storage Manager driver
7kim06ww.exe
510.77 KB
cửa sổ 20007.0.0.102028 Tháng Tám 2007Tải về

Gói này cài đặt trình điều khiển lưu trữ để cho phép SATA Storage Controller sau lên bảng hệ thống:
- 82801GBM SATA AHCI điều khiển Intel
- Intel 82801HEM / HBM SATA AHCI điều khiển

Các hệ điều hành sau đây được hỗ trợ:
cửa sổ 2000

Các hệ thống sau đây được hỗ trợ:
- ThinkPad dự trữ bản
- ThinkPad R60, R60e, R61, R61e, R61i
- ThinkPad T60, T60p, T61, T61p
- ThinkPad X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
- ThinkPad Z61e, Z61m, Z61p, Z61t