Toshiba Satellite Nhấn 10 LX5W-C máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

Toshiba Satellite Nhấn 10 LX5W-C máy tính xách tay

Tải Toshiba Nhấn LX5W-C Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba BIOS Update
Version: 1.70-WIN_64
hệ điều hành độc lập 26 / 02 / 2016 Tải về
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.0.1.530
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.0.1.695
Cửa sổ 10 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 2.0.1.0_C
Cửa sổ 10 64bit Upgrade 14 / 04 / 2016 Tải về
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.3.3.0_64
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Toshiba Eco Utility
Version: 3.0.0.0006
Cửa sổ 10 32bit Upgrade 13 / 04 / 2016 Tải về
Toshiba Eco Utility
Version: 3.0.0.0006
Cửa sổ 10 64bit Upgrade 13 / 04 / 2016 Tải về
Broadcom GPS điều khiển
Version: 20.23.2393.18
Cửa sổ 10 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Intel Trusted Execution động cơ điều khiển
Version: 2.0.0.1036
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Intel Trusted Execution động cơ điều khiển
Version: 2.0.0.1067
Cửa sổ 10 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.02.00.6400
Cửa sổ 10 64bit Upgrade 13 / 04 / 2016 Tải về
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.02.00.3200
Cửa sổ 10 32bit Upgrade 13 / 04 / 2016 Tải về
Tiện ích Password Toshiba
Version: 4.17.000
Cửa sổ 10 64bit 09 / 12 / 2015 Tải về
Tiện ích Password Toshiba
Version: 4.17.000
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Toshiba Registry vá
Version: 1.0.0.0
hệ điều hành độc lập 10 / 11 / 2015 Tải về
Toshiba Registry vá
Version: 1.2_WIN10
Cửa sổ 10 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Toshiba Registry vá
Version: 1.3
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.16.0
Cửa sổ 8.1 64bit 22 / 12 / 2015 Tải về
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 3.1.2.0
Cửa sổ 10 64bit 22 / 12 / 2015 Tải về
Driver Realtek Sound
Version: 10.0.10586.4382
Cửa sổ 10 64bit 17 / 08 / 2016 Tải về
Driver Realtek Sound
Version: 6.4.10147.4298
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Toshiba TEMPRO
Version: 5.0.0_151118
Cửa sổ 10 64bit 15 / 03 / 2016 Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.08.0002
Cửa sổ 10 32bit Upgrade 12 / 04 / 2016 Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.08.0002
Cửa sổ 10 64bit Upgrade 12 / 04 / 2016 Tải về
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.08.0002
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.15.4
Cửa sổ 10 32bit Upgrade 13 / 04 / 2016 Tải về
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.15.4
Cửa sổ 10 64bit Upgrade 13 / 04 / 2016 Tải về
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.16.1
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.01.0002
Cửa sổ 10 32bit Upgrade 13 / 04 / 2016 Tải về
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.01.0002
Cửa sổ 10 64bit Upgrade 13 / 04 / 2016 Tải về
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 2.02.0002.02
Cửa sổ 10 64bit 15 / 03 / 2016 Tải về
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0054
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 3.0.6.1
Cửa sổ 10 32bit Upgrade 14 / 04 / 2016 Tải về
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 3.0.6.1
Cửa sổ 10 64bit Upgrade 14 / 04 / 2016 Tải về
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 3.0.7.1
Cửa sổ 10 64bit 15 / 03 / 2016 Tải về
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 19.0.17.0
Cửa sổ 10 64bit 09 / 12 / 2015 Tải về
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 19.0.17.0
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 5.93.103.12
Cửa sổ 8.1 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 5.93.103.25
Cửa sổ 10 64bit 28 / 10 / 2015 Tải về