Toshiba Satellite Pro C50D-A máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Toshiba Satellite C50D-A máy tính xách tay

Tải về Toshiba Satellite Pro C50D-A Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.30-WIN
hệ điều hành độc lập02 / 07 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 8.0.1.306
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.9
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
AMD Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 02 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.30164
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Alcor Card Reader khiển
Version: 4.8.1245.73583
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.1.7601.30130
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Alcor Card Reader khiển
Version: 4.4.1245.72462
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.01.2700
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.01.2700
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật25 / 02 / 14TẢI
Toshiba DTS Studio Sound
Version: 1.00.0079
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.352.1_171196C
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 06 / 14TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.352.1_171196C
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật26 / 06 / 14TẢI
AMD Display Driver
Version: 12.102.1.1-156946C
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 02 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.2.0.6404
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.3.23.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.14
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 9.0.0.9902
Cửa sổ 8.1 - 64bit17 / 02 / 14TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 9.0.0.9902
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật17 / 02 / 14TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 7.12.0.7714
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 2.0.28
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 8.19.726.2013
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.21
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.48.823.2011
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.14
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-22
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.9.09.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.7.17.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.00.346
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.8
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.8
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition24 / 02 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 1.4.26.3202
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7023
Cửa sổ 8.1 - 64bit17 / 02 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7023
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật17 / 02 / 14TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6491.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.6886
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6472.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 2.0.11
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.5.1_140107
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 06 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 1.0.2.11
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.02.01.0007
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.0001.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 06 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.0001.03
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật16 / 06 / 14TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Places
Version: 2.0.0.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.1.02.55065006
Cửa sổ 8.1 - 64bit05 / 06 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.7.52020010
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0030
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 1.1.2.32001
Cửa sổ 8.1 - 64bit02 / 06 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 17.0.10.1
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.100.303.509
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.4.2.8
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.100.303.405
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Phần mềm Màn hình cảm ứng Toshiba
Version: 1.0.0.0
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
AMD USB Driver
Version: 2.0.10.273
Cửa sổ 8.1 - 64bit17 / 02 / 14TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0036.3200
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 7 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8 - Nâng cấp10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8.1 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật10 / 09 / 15TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0002
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.263
Cửa sổ 8.1 - 64bit14 / 02 / 14TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0021
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.256
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 02 / 14TẢI