Toshiba Tecra W50 Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Drivers Win 10, ứng dụng, cập nhật

Toshiba Tecra W50-A Workstation

Tải Toshiba Tecra W50 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành: Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Chroma Tune cho Toshiba

Version: 2.06.7, Kích thước: 57.17M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 10 (32-bit)
2016-01-22 TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát

Version: 3.01.00.0, Kích thước: 14.13M

Cửa sổ 7 (32bit)2016-01-13TẢI
Cmedia USB Audio Driver

Version: 1.00.0003, Kích thước: 8.11M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2016-01-11TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.2.14, Kích thước: 13.24M

Của Windows 7 64-bit
windows Vista
Windows Vista 64
Windows XP
2015-12-19 TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.16.0, Kích thước: 4.74M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 8 (32-bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 10 (32-bit)
2015-12-17 TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.3333, Kích thước: 251.21M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 3.0.6.1, Kích thước: 44.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-02-05 TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba

Version: 2.0.12.32002, Kích thước: 13.28M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Nghị quyết Toshiba + Plug-in cho Windows Media Player

Version: 1.2.11.1, Kích thước: 15.19M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-20 TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: V9.01.00.03, Kích thước: 20.78M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.01, Kích thước: 24.57M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.15.4, Kích thước: 43.56M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.3.05.64405, Kích thước: 28.76M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-10-20TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 3.0.0.0006, Kích thước: 52.52M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Realtek Card Reader

Version: 10.0.10125.31214, Kích thước: 14.66M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-03-11 TẢI
Realtek Card Reader

Version: 10.0.10125.21277, Kích thước: 14.92M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-10-19 TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 18.11.0.8_wCAT [SCCM], Kích thước: 334.27M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-19 TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh điều khiển

Version: 2.1.4.240GS, Kích thước: 17.37M

Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-03-11 TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7543, Kích thước: 215.94M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 14.5.0.1081, Kích thước: 18.18M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 11.0.0.1153 [MEI110011531C], Kích thước: 73.8M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 10.1.1.7, Kích thước: 5.61M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
bộ phần mềm NFC Intel

Version: 6.5.9.0, Kích thước:

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-07TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.321_wCAT, Kích thước: 48.5M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 10.0.1.1, Kích thước: 9.95M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
ALPS Pointing Device Driver

Version: v10.x0.303.104, Kích thước: 39.58M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-10-19 TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.15.4256, Kích thước: 179.7M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 17.1.1512.0771, Kích thước: 8.41M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2016-03-23TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 18.11.0.8_wCAT [SCCM], Kích thước: 334.29M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-23TẢI
ALPS Pointing Device Driver

Version: 10.x0.303.105, Kích thước: 39.58M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 10.18.13.5354, Kích thước: 319.13M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-09-08TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 2.0.1.0_A, Kích thước: 35.99M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02TẢI
Toshiba Sync Tiện ích

Version: v2.0.3092, Kích thước: 39.3M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-05 TẢI
bộ phần mềm NFC Intel

Version: 7.7.4.0, Kích thước: 80.37M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-08-17 TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.04.04, Kích thước: 24.73M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Toshiba vân tay Utility (Hiệu lực Sensor)

Version: V2.3.05.64405, Kích thước: 28.76M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-07-31 TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 4.02.00.6400, Kích thước: 22.06M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Toshiba vân tay Utility (Hiệu lực Sensor)

Version: V2.3.09.64402, Kích thước: 27.89M

Cửa sổ 10 (64-bit)2016-02-05 TẢI
Toshiba Access Control Device

Version: 3.4.2.00, Kích thước: 15.92M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-07-31 TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: V1.03.08.0002, Kích thước: 13.78M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02 TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 14.5.0.1081, Kích thước: 18.37M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-07-31 TẢI
Phần mềm Intel AMT

Version: 11.0.0.1153, Kích thước: 104.86M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 10.1.1.6, Kích thước: 5.38M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-07-31 TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.2.41.0, Kích thước: 9.44M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.01.0002, Kích thước: 18.63M

Cửa sổ 10 (64-bit)2015-11-02 TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.5.0, Kích thước: 60.48M

2015-07-31 TẢI
Toshiba vân tay Utility (Hiệu lực Sensor)

Version: V2.3.05.64405, Kích thước: 28.76M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-07 TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.4.2, Kích thước: 60.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02 TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 17.16.0.4 [SCCM] _wCAT, Kích thước: 120.9M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-04-13 TẢI
Intel PROSet

Version: 17.16.0.4, Kích thước: 196.94M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-04-13 TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.14, Kích thước: 4.71M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-12-11TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.5.2, Kích thước: 32.34M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Hướng dẫn Tải ứng dụng Toshiba của người sử dụng

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.51M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-30TẢI
Hỗ trợ Công cụ trực tuyến

Version: 1.00.01, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-03-23TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.4144, Kích thước: 201.31M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-03-31 TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.4144, Kích thước: 262.82M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-03-31 TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player

Version: V1.0.5.214, Kích thước: 170.33M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-03-27 TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player

Version: V2.2.4.5, Kích thước: 116.79M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-03-26 TẢI
Toshiba Chơi Cập nhật video

Version:, Kích thước: 87.72M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-03-26 TẢI
Toshiba Chơi Cập nhật video

Version:, Kích thước:

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-03-25 TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: v1.2.10.0, Kích thước: 42.4M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-04-07 TẢI
Bluetooth Stack cho Windows của Toshiba

Version: v9.10.32T, Kích thước: 81.45M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
windows Vista
Windows Vista 64
Windows XP
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-03-02 TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.2.13, Kích thước: 12.87M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Windows XP SP2 / SP3
2015-12-30TẢI
Intel PROSet

Version: 17.0.6.0.1_wCAT, Kích thước: 167.94M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Driver Intel LAN

Version: 19.2.0, Kích thước: 37.85M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-11-06 TẢI
Toshiba Disc Creator

Version: 2.1.0.12J, Kích thước: 10.93M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-09-17TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7195, Kích thước: 215.21M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-04TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.2.74.0_64, Kích thước: 84.64M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-04TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.3.05.32405, Kích thước: 24.74M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-02-17TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 3.01.03.6400, Kích thước: 29.46M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 9.0.12.3201, Kích thước: 113.68M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-09-17TẢI
Realtek Card Reader

Version: 6.3.9600.21255, Kích thước: 10.94M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 2.01.03.6400, Kích thước: 27.97M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-04TẢI
Toshiba Disc Creator

Version: 2.1.0.12J cho x64, Kích thước: 9.68M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-04TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.10.3345, Kích thước: 80.57M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-09-17TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 2.01.03.3200, Kích thước: 27.69M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-09-17TẢI
nVidia HD Audio Driver

Version: 1.3.26.4, Kích thước: 7.79M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu

Version: 3.0.0.1059, Kích thước: 4.17M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.2.74.0_32, Kích thước: 72.59M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-09-17TẢI
Realtek Card Reader

Version: 6.3.9600.21249, Kích thước: 10.91M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-04TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 1.9.09.6400, Kích thước: 28.86M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 1416_01_TSB, Kích thước: 4.87M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2016-03-23TẢI
Bluetooth Stack cho Windows của Toshiba

Version: 9.10.27T, Kích thước: 81.44M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2016-03-23TẢI
Màn hình Bluetooth cho Windows

Version: 4.08, Kích thước: 5.27M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2016-03-11TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 1.4.5.64, Kích thước: 16.4M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-23TẢI
Toshiba Disc Creator

Version: 2.1.0.13 cho x64, Kích thước: 9.7M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-11TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert

Version: 3.1.64.15, Kích thước: 33.0M

Cửa sổ 7 (64bit)2016-03-23TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 9.0.12.6401, Kích thước: 117.45M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-04TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 2.0.1.32003, Kích thước: 12.13M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.6.13, Kích thước: 4.71M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-07TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.00.0033, Kích thước: 10.35M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-12-07TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.4.2.6403, Kích thước: 26.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-01-20TẢI
Intel PROSet

Version: 17.0.5.0.1_wCAT, Kích thước: 167.94M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.3.2, Kích thước: 60.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 17.0.5.8.1_wCAT, Kích thước: 75.12M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 1.4.7.64, Kích thước: 16.45M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-04TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 9.0.10.3201, Kích thước: 113.64M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-06-30TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 1.4.7.0, Kích thước: 15.74M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-09-16TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.3278, Kích thước: 188.63M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-09-16TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 2.01.01.6400, Kích thước: 27.86M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-06-30TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 2.01.01.3200, Kích thước: 27.57M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-06-30TẢI
Chroma Tune với Technicolor cho TOSHIBA

Version: 2.00.53, Kích thước: 56.74M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-08-12TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.5.0.0004, Kích thước: 49.68M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 1414_03, Kích thước: 5.86M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 9.4.0.1027, Kích thước: 13.52M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 12.9.0.1001, Kích thước: 20.29M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 9.0.10.6401, Kích thước: 117.41M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-01-27TẢI
Sierra LTE điều khiển

Version: 2.21.1304, Kích thước: 16.87M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
2015-11-02TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.1.12.0, Kích thước: 40.85M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-09-16TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.2.4.0, Kích thước: 42.17M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Điều khiển hệ thống TOSHIBA

Version: 1.00.0032, Kích thước: 10.35M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02 TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích

Version: 2.0.1.3201, Kích thước: 10.97M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2016-03-23TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 2.1.9.52040013, Kích thước: 13.84M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2016-03-23TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 2.0.26b, Kích thước: 67.0M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-03-23TẢI
TOSHIBA Peakshift kiểm soát

Version: 3.01.02.64, Kích thước: 14.57M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-04TẢI
Cmedia USB Audio Driver

Version: 1.0.0.3, Kích thước: 8.16M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-17TẢI
TOSHIBA Peakshift kiểm soát

Version: 3.01.02.0, Kích thước: 14.18M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-10-27TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.10.3345, Kích thước: 140.41M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.2.73.0_64, Kích thước: 84.55M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-06-25TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.6.0.8.3_wCAT, Kích thước: 117.17M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Driver Intel LAN

Version: 19.0.1, Kích thước: 37.6M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 9.5.24.1790, Kích thước: 70.13M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Intel PROSet

Version: 16.8.0.0.1_wCAT, Kích thước: 172.9M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Intel Wireless Display

Version: 4.2.28.0, Kích thước: 208.19M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-17TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 1412_03G_PV, Kích thước: 5.83M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-08-04TẢI
Phần mềm AMT Intel cho Windows

Version: 9.5.24.1790, Kích thước: 82.11M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Intel PROSet

Version: 16.6.0.0.2_wCAT, Kích thước: 173.99M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.8.0.6.1_wCAT, Kích thước: 53.38M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.2.73.0_32, Kích thước: 72.49M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-06-25TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.5.1.2, Kích thước: 28.83M

Cửa sổ 8 (64bit)2014-05-14TẢI
Nghị quyết Toshiba + Plug-in cho Windows Media Player

Version: 1.2.7.0, Kích thước: 15.22M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-14TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.00.6630.03, Kích thước:

Cửa sổ 8 (64bit)2014-05-14TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba

Version: 2.5.6, Kích thước: 4.37M

Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-14TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.1.12.0, Kích thước: 40.85M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-14TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.2.3.0, Kích thước: 42.15M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-04-14TẢI
Nghị quyết Toshiba + Plug-in cho Windows Media Player

Version: 1.2.9.0, Kích thước: 15.23M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 3.01.02.6400, Kích thước: 29.45M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-04-14TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.3278, Kích thước: 250.39M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.2.00.56006005, Kích thước: 17.42M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.1.45.0, Kích thước: 7.27M

cửa sổ 72014-04-01 TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7195, Kích thước: 215.21M

cửa sổ 72014-04-01 TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.1.21.0, Kích thước: 8.14M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-03-31 TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.276.1_wCAT, Kích thước: 42.48M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.5.1.3, Kích thước: 28.83M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-02-17TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 2.0.9, Kích thước: 58.88M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (32bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2014-03-28TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: 1.02.01.0007, Kích thước: 21.55M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 9.5.13.1706, Kích thước: 63.28M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-03-25 TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 9.17.10.3223 và 10.18.10.3308, Kích thước: 302.04M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-03 TẢI
Toshiba Chức năng chính:

Version: 1.1.0002.01, Kích thước: 40.47M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02TẢI
Toshiba bắt đầu

Version: 1.0.0.2, Kích thước: 4.39M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-10-27TẢI
phiên bản BIOS 3.10 cho Tecra W50 (PT640x)

Version: 3.10, Kích thước: 10.41M

2014-03-07TẢI
phiên bản BIOS 2.30 cho Tecra W50 (PT640x)

Version: 2.30, Kích thước: 10.23M

2014-03-07TẢI
phiên bản BIOS 2.20 cho Tecra W50 (PT640x)

Version: 2.20, Kích thước: 10.22M

2014-03-07TẢI
phiên bản BIOS 1.50 cho Tecra W50 (PT640x)

Version: 1.50, Kích thước: 10.21M

2014-03-07TẢI
phiên bản BIOS 1.40 cho Tecra W50 (PT640x)

Version: 1.40, Kích thước: 10.22M

2014-03-07TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1269, Kích thước: 230.61M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2014-03-03 TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1269, Kích thước: 176.22M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 8 (32bit)
2014-03-03 TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.2765, Kích thước: 234.26M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-03 TẢI
Intel Rapid Start Creation vá

Version: 1.1, Kích thước: 2.35M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-04TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.2765, Kích thước: 179.19M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-01-05TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.1.40.0, Kích thước: 8.18M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-06-25TẢI
DTS Studio Sound

Version: V1.1.21.0, Kích thước: 8.17M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-02-24 TẢI
TOSHIBA Resolution + Plug-in cho Windows Media Player

Version: 1.2.8.0, Kích thước: 15.22M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02 TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 12.8.1.1000, Kích thước: 18.35M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-02-24 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver

Version: 10.0.0.263, Kích thước: 37.45M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02 TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7026, Kích thước: 192.38M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-02-24 TẢI
TOSHIBA sinh thái Utility

Version: 2.2.0.6404, Kích thước: 25.37M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-03-02 TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 15.6.1.6.1.e64_wCAT, Kích thước: 17.23M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-02-19 TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu

Version: 3.0.0.1036, Kích thước: 4.35M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-02-19 TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 9.4.0.1017, Kích thước: 10.28M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-02-19 TẢI
Intel PROSet

Version: 15.6.1.0.1.e64_wCAT, Kích thước: 85.93M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-02-19 TẢI
Infineon TPM phần mềm chuyên nghiệp trọn gói

Version: 4.03.3137.00, Kích thước: 76.94M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 3.02.02.02, Kích thước: 17.72M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-02-19TẢI
Toshiba Smart Client quản lý

Version: 1.0.2.0, Kích thước: 16.17M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-21TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.0.01.55004008, Kích thước: 16.27M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-02-19TẢI
Infineon TPM phần mềm chuyên nghiệp trọn gói

Version: 4.3.200.3390, Kích thước: 77.11M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27 TẢI
__Basic Drivers__

Version: 1.0.0.1, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-03-11TẢI
Driver Intel LAN

Version: 18.5.0, Kích thước: 43.64M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 9.4.0.1026, Kích thước: 10.8M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-02-17 TẢI
__Value Added Software__

Version: 1.0.0.1, Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 10 (64-bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2016-04-03TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 1335_PV, Kích thước: 9.89M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-21TẢI
Atheros Wireless LAN Driver

Version: 10.0.0.263.0.b3264_wCAT, Kích thước: 37.53M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-02-17 TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu

Version: 3.0.0.1056, Kích thước: 4.17M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-06-09TẢI
Phần mềm AMT Intel cho Windows

Version: 9.5.13.1706, Kích thước: 75.22M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-21TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 9.5.13.1706, Kích thước: 61.93M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-21TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 3.1.02.55065006, Kích thước: 16.23M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Phần mềm Intel AMT

Version: 9.5.13.1706, Kích thước: 75.22M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-02-19 TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 1.1.2.32001, Kích thước: 13.8M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-06-09TẢI
_IRSTCreator

Version: 1.5 (Rica3), Kích thước: 2.14M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 12.8.3.1000, Kích thước: 18.33M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-02-17TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.1.9.0, Kích thước: 40.77M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-02-19TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.1.29.0, Kích thước: 8.16M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-09-16TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7041, Kích thước: 219.22M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Phần mềm Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu

Version: 3.0.0.1059, Kích thước: 4.17M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 1.4.2.0, Kích thước: 15.45M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-01-05TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1269, Kích thước: 230.61M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-03-03TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.1.40.0, Kích thước: 8.18M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-05-21TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 9.17.10.3062, Kích thước: 127.42M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-05-21TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 9.17.10.3062, Kích thước: 98.47M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-21TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1269, Kích thước: 176.22M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-21TẢI
USB3.0 điều khiển

Version: 1.0.4.220, Kích thước: 7.34M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-12-30TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 8.1.31.1351, Kích thước: 60.68M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2014-03-28TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát

Version: 3.01.00.64, Kích thước: 14.49M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2015-12-30TẢI
O2 Card Reader Controller Driver

Version: 2.1.4.225GS, Kích thước: 13.72M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.10.3345, Kích thước: 141.38M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 3.03.02.04, Kích thước: 18.61M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-12-07TẢI
Toshiba Desktop Assist

Version: 1.03.02.0002, Kích thước: 14.02M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 1342_02_PV, Kích thước: 8.94M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-03-26TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.00.0033, Kích thước: 17.92M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 3.00.00.6402, Kích thước: 29.4M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
nVidia HD Audio Driver

Version: 1.3.26.4, Kích thước: 7.79M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.8.0.6.1_wCAT, Kích thước: 53.34M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-08-12TẢI
Intel PROSet

Version: 16.8.0.0.1_wCAT, Kích thước: 172.86M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-08-12TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.1.45.0, Kích thước: 7.27M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 12.8.3.1000, Kích thước: 20.26M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 2.00.00.3203, Kích thước: 27.56M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-27TẢI
nVidia HD Audio Driver

Version: 1.3.24.2, Kích thước: 7.57M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-05-27TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.6.0.8.3_wCAT, Kích thước: 117.14M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-01-28TẢI
Chroma Tune cho Toshiba

Version: 1.02.002, Kích thước: 50.47M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 9.0.8.6405, Kích thước: 116.3M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-05-27TẢI
ALPS Pointing Device Driver

Version: 8.x0.303.446, Kích thước: 38.47M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
Bluetooth Stack cho Windows của Toshiba

Version: 9.10.15bT, Kích thước: 81.14M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-08-12TẢI
Intel Wireless Display

Version: 4.2.24.0, Kích thước: 208.13M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-01-28TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1269, Kích thước: 230.6M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-05-27TẢI
USB3.0 điều khiển

Version: 2.5.0.19, Kích thước: 7.29M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-05-27TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 2.00.00.6403, Kích thước: 27.84M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-05-27TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 9.18.10.3293, Kích thước: 106.29M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-27TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.270.3_wCAT, Kích thước: 42.39M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích

Version: 2.0.1.3201, Kích thước: 10.95M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-05-27TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.6.02.03, Kích thước: 24.57M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Realtek Card Reader

Version: 6.2.9200.21234, Kích thước: 12.69M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
Driver Intel LAN

Version: 18.7.0, Kích thước: 37.8M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.2765, Kích thước: 179.17M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-27TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.1.45.0, Kích thước: 8.41M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.3.03.64402, Kích thước: 28.25M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.3.03.32402, Kích thước: 24.21M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-27TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7041, Kích thước: 193.44M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 1.4.5.0, Kích thước: 15.71M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-27TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1269, Kích thước: 176.21M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-27TẢI
(R) Công nghệ Intel thông minh Connect

Version: 4.2.40.2439, Kích thước: 23.8M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Intel PROSet

Version: 16.6.0.0.2_wCAT, Kích thước: 173.95M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-05-27TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 9.0.8.3205, Kích thước: 112.62M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-27TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 9.5.15.1730, Kích thước: 70.03M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-03-26TẢI
O2 Card Reader Controller Driver

Version: 2.1.4.222GS, Kích thước:

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-04TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.2765, Kích thước: 234.91M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-05-27TẢI
Toshiba Disc Creator

Version: 2.1.0.13, Kích thước: 10.95M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-10-27TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 9.4.0.1026, Kích thước: 13.6M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-08-12TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 9.18.10.3293, Kích thước: 139.2M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-05-27TẢI
Phần mềm AMT Intel cho Windows

Version: 9.5.15.1730, Kích thước: 82.02M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-03-26TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.3.02.64403, Kích thước: 28.24M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.7032, Kích thước: 218.95M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-06-25TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.10.3308, Kích thước: 160.43M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-31TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.2765, Kích thước: 234.27M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.2660, Kích thước: 234.8M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 10.18.10.3345, Kích thước: 140.41M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-12-31TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.2765, Kích thước: 234.93M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
ALPS Pointing Device Driver

Version: 8.x0.303.446, Kích thước: 38.42M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-12-07TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 1.4.2.64, Kích thước: 15.92M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-17TẢI
Bluetooth Stack cho Windows của Toshiba

Version: 9.10.15bT, Kích thước: 81.08M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-06-25TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.1.11.0, Kích thước: 40.77M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-06-09TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.4.1.6403, Kích thước: 26.1M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
Hướng dẫn sử dụng cho DX730 series

Version: 1.00.02, Kích thước: 4.51M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2015-12-30TẢI
Toshiba Assist Utility

Version: 4.2.3.1, Kích thước: 4.53M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-12-30TẢI
Intel PROSet

Version: 16.6.0.0.1.s64_wCAT, Kích thước: 93.44M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-06-25TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 9.0.6.6401, Kích thước: 165.68M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-17TẢI
bộ phần mềm NFC Intel

Version: 6.5.7, Kích thước: 19.51M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-17TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.3.03.32402, Kích thước: 24.21M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-01-05TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 9.0.6.3201, Kích thước: 162.06M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-01-05TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.6.0.8.1.s64_wCAT, Kích thước: 19.5M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-06-25TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.6.0.8.1.s32_wCAT, Kích thước: 17.94M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-06-25TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 1.8.1.3200, Kích thước: 28.1M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-01-05TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 1.8.1.6400, Kích thước: 28.37M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-17TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.270.0.s3264_wCAT, Kích thước: 38.03M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-17TẢI
Intel PROSet

Version: 16.6.0.0.1.s32_wCAT, Kích thước: 82.88M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-06-25TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.2.1, Kích thước: 59.86M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-02-17TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.3.03.64402, Kích thước: 28.25M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Tiện ích Password Toshiba

Version: 3.03.00.03, Kích thước: 18.57M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-02-17TẢI
Intel PROSet

Version: 16.5.3.0.1.b64_wCAT, Kích thước: 91.14M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-04-14TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.5.3.6.1.b64_wCAT, Kích thước: 23.54M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-04-14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 2.0.15, Kích thước: 64.72M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version:, Kích thước: 176.15M

Của Windows 7 32-bit
Cửa sổ 8 (32-bit)
2013-10-31 TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1263, Kích thước: 230.73M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2013-10-31 TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích

Version: 2.0.0.3202, Kích thước: 10.94M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-17TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert

Version: 3.1.0.15, Kích thước: 32.76M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-09-02TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.5.0.15.3.b64_wCAT, Kích thước: 23.56M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-02-19 TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert

Version: 3.1.0.14, Kích thước: 32.77M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-12-30TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert

Version: 3.1.64.14, Kích thước: 33.0M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2015-12-30TẢI
TFPU WBF Xóa vân tay Công cụ

Version: 1.1.0.0001, Kích thước: 2.15M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-10-24TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.3.01.64407, Kích thước: 26.17M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-11-08TẢI
TOSHIBA Blu-ray Disc Player

Version: V1.0.5.178_A, Kích thước: 102.95M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-10-17 TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.5.0002.002, Kích thước: 28.84M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-10-24TẢI
ALPS Pointing Device Driver

Version: 8.x0.303.434, Kích thước: 38.42M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-11-08TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.2660, Kích thước: 234.78M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-02-17TẢI
NVIDIA HD Audio Driver

Version: 1.3.26.4, Kích thước: 7.78M

Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2014-05-27 TẢI
NVIDIA Display Driver

Version: 9.18.13.2739, Kích thước: 234.83M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-10-16 TẢI
Chroma Tune cho Toshiba

Version: v1.01.007, Kích thước: 50.37M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-10-16 TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.1.6.0, Kích thước: 40.77M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-11-08TẢI
Realtek Card Reader

Version: 6.2.9200.21234, Kích thước: 12.69M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-05-27TẢI
Cmedia USB Audio Driver

Version: 1.00.0002, Kích thước: 8.07M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2014-04-14TẢI
bộ phần mềm NFC Intel

Version: 6.5.2.0, Kích thước: 9.15M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2015-02-17TẢI
Cmedia USB Audio Driver

Version: 1.00.0001, Kích thước: 7.89M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-24TẢI
bộ phần mềm NFC Intel

Version: 6.4.0.0, Kích thước: 8.04M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2013-10-24TẢI
_IRSCreationPatch

Version: 1.0 [32bit], Kích thước: 2.32M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-09-16TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 9.17.10.3223 và 10.18.10.3282, Kích thước: 301.95M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-10-24TẢI
Trình điều khiển Lọc Intel Bluetooth

Version: 1326b_01_TSB, Kích thước: 9.67M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-08-12TẢI
Toshiba Bảo vệ HDD

Version: 2.5.0003.001, Kích thước: 27.7M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2015-02-17TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích

Version: 1.4.27.3201, Kích thước: 9.46M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2013-10-24TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 1.7.18.0001, Kích thước: 27.39M

Cửa sổ 7 (32bit)2013-10-24TẢI
Realtek Audio Driver

Version: 6.0.1.6950, Kích thước: 149.75M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2013-10-24TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 1.7.18.6401, Kích thước: 27.49M

Cửa sổ 7 (64bit)2013-10-24TẢI
USB3.0 điều khiển

Version: 2.5.0.19, Kích thước: 7.37M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-17TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba

Version: 4.0.0.2, Kích thước: 60.14M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-24TẢI
ALPS Pointing Device Driver

Version: 8.x0.303.433, Kích thước: 38.26M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-24TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 1.6.0039.6400, Kích thước: 147.2M

Cửa sổ 7 (64bit)2013-10-24TẢI
DTS Studio Sound

Version: 1.0.0.79, Kích thước: 7.75M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-24TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid

Version: 12.7.3.1001, Kích thước: 17.93M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2015-02-17TẢI
Toshiba GTGT trọn gói

Version: 1.6.0039.3200, Kích thước: 142.65M

Cửa sổ 7 (32bit)2013-10-24TẢI
Driver Intel LAN

Version: 18.4.0, Kích thước: 45.0M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2014-06-25TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 1.3.26.64, Kích thước: 15.95M

Cửa sổ 7 (64bit)2013-10-24TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.2.05.64402, Kích thước: 26.12M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2013-10-24TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 1.3.26.0, Kích thước: 15.49M

Cửa sổ 7 (32bit)2013-10-24TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1198, Kích thước: 230.78M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2014-05-21TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 9.18.10.3272, Kích thước: 105.87M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-21TẢI
Toshiba sinh thái Utility

Version: 2.0.9.6401, Kích thước: 25.1M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-24TẢI
Phần mềm AMT Intel cho Windows

Version: 9.5.10.1652, Kích thước: 72.73M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-24TẢI
nVidia HD Audio Driver

Version: 1.3.24.2, Kích thước: 7.56M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-04TẢI
Toshiba Health Monitor PC

Version: 1.9.04.6402, Kích thước: 28.63M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-24TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package

Version: 2.0.9b, Kích thước: 58.88M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2013-10-24TẢI
Bluetooth Stack cho Windows của Toshiba

Version: 9.10.13T, Kích thước: 81.08M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2013-11-14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel

Version: 9.5.10.1628, Kích thước: 67.46M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2014-03-03TẢI
Tiện ích hiển thị Toshiba

Version: 1.0.7.5, Kích thước: 21.12M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-24TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 9.18.10.3257, Kích thước: 138.54M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-24TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.247.0.s3264_wCAT, Kích thước: 34.38M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2013-11-01TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.1.1.3.2.s64_wCAT, Kích thước: 19.53M

Cửa sổ 7 (64bit)2013-10-24TẢI
Realtek Card Reader

Version: 6.2.9200.21232, Kích thước: 14.07M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
2015-02-17TẢI
Intel PROSet

Version: 16.1.1.0.2.s64_wCAT, Kích thước: 90.9M

Cửa sổ 7 (64bit)2013-10-24TẢI
nVidia HD Audio Driver

Version: 1.3.24.2, Kích thước: 7.56M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-24TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển

Version: 10.0.0.247.0.e3264_wCAT, Kích thước: 34.08M

Cửa sổ 8 (64bit)2013-10-24TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1229, Kích thước: 230.69M

Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-24TẢI
Phần mềm AMT Intel cho Windows

Version: 9.0.14.1402, Kích thước: 65.77M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2014-06-25TẢI
Intel PROSet

Version: 16.1.1.0.2.s32_wCAT, Kích thước: 81.78M

Cửa sổ 7 (32bit)2013-10-24TẢI
ALPS Pointing Device Driver

Version: 8.x0.303.436, Kích thước: 38.42M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2013-11-01TẢI
Driver Intel Wireless LAN

Version: 16.1.1.3.2.s32_wCAT, Kích thước: 17.97M

Cửa sổ 7 (32bit)2013-10-24TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1229, Kích thước: 176.1M

Cửa sổ 7 (32bit)2013-10-24TẢI
nVidia Driver Hiển thị

Version: 9.18.13.1198, Kích thước: 176.18M

Cửa sổ 7 (32bit)2014-05-21TẢI
Driver Hiển thị Intel

Version: 9.18.10.3272, Kích thước: 138.54M

Cửa sổ 7 (64bit)2014-05-21TẢI
Toshiba Disc Creator

Version: 2.1.0.12, Kích thước: 10.93M

Cửa sổ 7 (32bit)2015-01-05TẢI
Tiện ích cài đặt Intel Chipset SW

Version: 9.4.0.1017, Kích thước: 10.28M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-17TẢI
Toshiba vân tay Tiện ích

Version: 2.2.05.32402, Kích thước: 22.13M

Cửa sổ 7 (32bit)2013-10-24TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh điều khiển

Version: 2.1.4.225GS, Kích thước: 13.42M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-02-17 TẢI
Intel PROSet

Version: 16.5.0.0.3.b64_wCAT, Kích thước: 91.16M

Cửa sổ 8.1 (64bit)2013-10-24 TẢI
Intel Wireless Display

Version: 4.2.15.0, Kích thước: 206.49M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-24TẢI
O2Micro đọc thẻ thông minh điều khiển

Version: 2.1.4.222GS, Kích thước: 13.34M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (32bit)
2015-02-17 TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility

Version: 1.0.9.32002, Kích thước: 16.06M

Cửa sổ 8 (64bit)
Cửa sổ 8.1 (64bit)
2013-10-24TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator

Version: 2.1.7.52020010, Kích thước: 10.38M

Cửa sổ 7 (32bit)
Cửa sổ 7 (64bit)
2015-02-17TẢI
Toshiba Disc Creator

Version: 2.1.0.12 cho x64, Kích thước: 9.68M

Cửa sổ 7 (64bit)2015-02-17TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba

Version: 1.00.0015, Kích thước: 10.25M

Cửa sổ 8 (64bit)2015-12-30TẢI