Acer Aspire One AOP531h Netbook WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire One AOP531h Netbook

Tải về Acer Aspire One AOP531h Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32bit, Drivers Win7 32bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.1.28.0322.0 KB12 / 22 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.00.14623.3 MB07 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.12.031.6 MB07 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.20.031.2 MB05 / 15 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.12.031.6 MB04 / 20 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.14104.1 MB04 / 20 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.1973.8 MB07 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.146.4 MB07 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.14105.3 MB04 / 20 / 2009Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.0.0.10396.1 MB07 / 21 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.0.10236.2 MB12 / 22 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.8.0.100943.2 MB03 / 29 / 2012Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.580956.4 MB07 / 21 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1583758.9 MB05 / 15 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.580956.4 MB04 / 20 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.588058.3 MB12 / 22 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.2.0.800056.7 MB03 / 29 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.940057.4 MB12 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7400102.5 MB07 / 27 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.2.2.23.3 MB07 / 21 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLITEON0.734.6 MB07 / 21 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin1.9.1.017.3 MB09 / 14 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLITEON5.8.52.00412.8 MB09 / 14 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.0.0.316.5 MB09 / 14 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.81.4022.8 MB07 / 21 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverJMicron1.00.24.12897.4 KB04 / 20 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.24.12898.5 KB03 / 29 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300947.2 MB12 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.29.02965.0 KB12 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201309.7 MB03 / 29 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.847.0 MB07 / 21 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.3.0.10182.0 MB07 / 21 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10142.3 MB12 / 22 / 2009Tải về
chipset driverIntel8.3.0.10182.0 MB03 / 29 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.144.5 MB08 / 03 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.54.4 MB12 / 22 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.164.5 MB07 / 21 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel8.0.0.10396.1 MB04 / 20 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.3 MB12 / 22 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.1029.1 MB07 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.2.020.7 MB07 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.11019.2 MB12 / 22 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel7.15.10.158717.5 MB07 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.492617.3 MB07 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.182547.0 MB12 / 22 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.3485.7 MB07 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.2445.3 MB04 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros8.0.0.1445.4 MB03 / 27 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.19428.5 MB04 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.2.0.11229.4 MB03 / 29 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.3195.2 MB07 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.10.79.1419.2 MB07 / 21 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.6 MB05 / 21 / 2009Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.0909.1 KB05 / 21 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer1.242.6 MB01 / 24 / 2011Tải về
Giải quyết các vấn đề mà pin hỏng để sạc đầy sau khi một số lượng nhất định của chu kỳ sạc.Acer1.232.6 MB07 / 19 / 2010Tải về
Sửa đổi chuỗi tin nhắn pop-up của các Exit Page và chuỗi khi nhấn ESC, F9, F10 trong menu Setup.Acer1.222.6 MB03 / 15 / 2010Tải về
tần số CPU Atom Fixes N280 không chính xác trong Windows 7 OS.Acer1.212.5 MB02 / 08 / 2010Tải về
BIOSAcer1.202.5 MB12 / 08 / 2009Tải về
BIOSAcer1.192.5 MB12 / 02 / 2009Tải về
BIOSAcer1.182.5 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer1.132.4 MB09 / 21 / 2009Tải về
BIOSAcer1.101.5 MB07 / 13 / 2009Tải về
BIOSAcer1.091.5 MB06 / 10 / 2009Tải về
BIOSAcer1.071.5 MB05 / 15 / 2009Tải về
BIOSAcer1.061.5 MB04 / 23 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngChicony1.1.81.4022.8 MB03 / 04 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.81.4022.8 MB12 / 22 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngSuyin2.2.0.22.7 MB03 / 04 / 2010Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.2.0.22.7 MB05 / 15 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngSuyin2.2.2.23.3 MB12 / 22 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngLITEON0.734.6 MB12 / 22 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngLITEONv0.724.6 MB05 / 15 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngLITEON0.74.5 MB03 / 04 / 2010Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.81.4022.8 MB05 / 15 / 2009Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer4.00.300610.4 MB07 / 21 / 2009Tải về
Acer eRecovery Management ApplicationAcer4.00.301010.7 MB07 / 21 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngAcer2.1.11.w72.6 MB12 / 22 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.073.3 MB07 / 21 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.