Acer Aspire 1410 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 1410 Laptop

tải về ACER Aspire 1410 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntel SATA AHCI điều khiển8.8.0.100921.2 MB2009 / 08 / 31
Tải vềRealtek Audio Driver5.10.0.587458.2 MB2009 / 08 / 31
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Bluetooth5.5.0.7500102.5 MB2009 / 08 / 31
Tải vềChicony Máy ảnh điều khiển5.8.52.00423.3 MB2009 / 08 / 31
Tải vềSuyin Máy ảnh điều khiển5.8.52.0049.8 MB2009 / 08 / 31
Tải vềLITEON Máy ảnh điều khiển5.8.52.00411.0 MB2009 / 08 / 31
Tải vềAlcor Card Reader driver1.0.12.506.7 MB2009 / 08 / 31
Tải vềIntel Chipset Driver9.1.0.10132.5 MB2009 / 08 / 31
Tải vềDriver Atheros LAN1.0.0.194.4 MB2009 / 08 / 31
Tải vềSynaptics Touchpad Driver12.2.4.120.6 MB2009 / 08 / 31
Tải vềIntel điều khiển VGA6.14.10.506813.3 MB2009 / 08 / 31
Tải vềIntel WiMax Driver4.1.25.1551.2 MB2009 / 08 / 31
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver7.7.0.3485.7 MB2009 / 08 / 31
Tải vềDriver Intel Wireless LAN12.4.0.21195.6 MB2009 / 08 / 31
Tải vềDriver Intel Wireless LAN12.5.0.57192.3 MB2009 / 09 / 10