Acer Aspire 1420P Notebook Win7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 1420P Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 1420P Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, Update và tài liệu hỗ trợ.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.3.82714.0 MB11 / 11 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM2.14.9929.6 MB11 / 11 / 2009Tải về
3G đun Driver Đối với FirmwareQUALCOMM1.00.2473.8 MB11 / 11 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.00.2473.8 MB12 / 24 / 2009Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.9.4.100421.4 MB11 / 11 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.4.100421.4 MB12 / 24 / 2009Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.594259.5 MB11 / 11 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.594259.5 MB12 / 24 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLITEON5.8.54.121.7 MB12 / 24 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (0.3M LDV Ali 5608C)LITEON2.1101.11.022.2 MB12 / 24 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (0.3M LDV Sonix 230C)Suyin5.8.54.16.7 MB12 / 24 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 0.3MLITEON2.1101.11.022.2 MB11 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 0.3MSuyin5.8.54.0016.7 MB11 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver Đối với APSuyin5.2.7.13.3 MB11 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver Đối với APChicony1.1.103.8033.4 MB11 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 0.3MChicony2.1101.11.013.8 MB11 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver Đối với APLITEON0.9237.5 MB11 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (0.3M LDV Sonix 230C)Chicony5.8.54.113.8 MB12 / 24 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (0.3M LDV Ali 5608C)Chicony2.1101.11.013.8 MB12 / 24 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverAlcor1.0.12.506.7 MB12 / 24 / 2009Tải về
Card Reader driverAlcor1.0.12.506.7 MB11 / 11 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10192.4 MB12 / 24 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10192.4 MB11 / 11 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.144.5 MB12 / 24 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.144.5 MB11 / 11 / 2009Tải về
Loại khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển khác (cảm biến G Driver)STMicro1.00.00.164.9 MB12 / 24 / 2009Tải về
Trình điều khiển khác Đối với G-SnesorSTMicro1.0.0.14.9 MB11 / 11 / 2009Tải về
chạm
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
cảm ứngEETI1.01.0001.7 MB12 / 24 / 2009Tải về
cảm ứngMosart7.0.0.22.0 MB12 / 24 / 2009Tải về
Chạm Driver Đối với màn hình cảm ứngEETI1.01.0001.7 MB11 / 11 / 2009Tải về
Chạm Driver cho touchpanelMosart7.0.0.22.0 MB11 / 11 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB11 / 11 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB12 / 24 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.189225.3 MB12 / 24 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189225.3 MB11 / 11 / 2009Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax điều khiểnIntel5.1.29.527.9 MB12 / 24 / 2009Tải về
WiMax điều khiểnIntel5.1.29.527.9 MB11 / 11 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Wireless LAN Driver ((link 5100)Intel12.4.1.534.9 MB12 / 24 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (liên kết 1000)Intel12.5.0.597.1 MB12 / 24 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho SP1x2HMW_SP1x2HABGIntel12.4.1.534.9 MB11 / 11 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho INT1000HIntel12.5.0.597.1 MB11 / 11 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros8.0.0.22531.3 MB11 / 11 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros8.0.0.22531.3 MB12 / 24 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB12 / 01 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.6 MB12 / 24 / 2009Tải về
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.6 MB11 / 12 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Vô hiệu hoá cắm nóng Controller Driver để giải quyết vấn đề SATA cắm nóngAcer1.31272.6 MB06 / 14 / 2010Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngQUALCOMM2.14.9929.6 MB12 / 24 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngChicony1.1.103.8033.4 MB12 / 24 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngSuyin5.2.7.13.3 MB12 / 24 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngLITEON0.9237.5 MB12 / 24 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.103.2 MB11 / 11 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.103.2 MB12 / 24 / 2009Tải về
PowerSmart quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
PowerSmart Application ManagerAcer4.05.30049.2 MB12 / 24 / 2009Tải về