Acer Aspire 1430 máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 1430 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 1430 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềEricsson 3G Mô-đun điều khiển6.1.19.312.6 MB2010 / 05 / 25
Tải vềHuawei 3G Mô-đun điều khiển3.12.0.01.5 MB2010 / 08 / 23
Tải vềQUALCOMM 3G Mô-đun điều khiển (Gobi1000 AT & T)1.0.2799.4 MB2010 / 10 / 01
Tải vềQUALCOMM 3G Mô-đun điều khiển1.1.13025.7 MB2010 / 05 / 25
Tải vềQUALCOMM 3G Mô-đun điều khiển (UNDP-1)1.1.4080.3 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel SATA AHCI điều khiển9.5.6.100116.1 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel iAMT điều khiển6.0.0.11795.3 MB2010 / 05 / 25
Tải vềRealtek Audio Driver6.0.1.604378.7 MB2010 / 05 / 25
Tải vềAtheros Bluetooth Driver6.21.0329.030257.4 MB2010 / 05 / 25
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Bluetooth6.3.0.430060.1 MB2010 / 05 / 25
Tải vềRealtek Card Reader driver6.1.7600.301138.0 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel Chipset Driver9.1.1.10252.3 MB2010 / 05 / 25
Tải vềDriver Atheros LAN1.0.0.264.6 MB2010 / 05 / 25
Tải vềDriver Atheros LAN1.0.0.354.7 MB2012 / 01 / 13
Tải vềLITEON Modem Driver2.2.99.02.0 MB2010 / 05 / 25
Tải vềALPS Touchpad driver7.106.2015.11049.7 MB2010 / 05 / 25
Tải vềALPS Touchpad driver7.6.2015.11059.7 MB2010 / 10 / 13
Tải vềSynaptics Touchpad Driver14.0.6.029.2 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.205739.5 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.211933.5 MB2010 / 11 / 24
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.218937.8 MB2011 / 06 / 23
Tải vềIntel WiMax Driver (6250)5.30.1005.329.9 MB2010 / 09 / 02
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver9.0.0.17323.4 MB2010 / 05 / 25
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.235.1931.7 MB2011 / 07 / 25
Tải vềBroadcom Wireless LAN Driver (43225)5.100.249.223.1 MB2011 / 08 / 23
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.60.350.620.5 MB2010 / 05 / 25
Tải vềLAN không dây Intel Driver (6250)13.2.1.5128.5 MB2010 / 09 / 02