Acer Aspire 1690 Máy tính xách tay Windows XP Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 1690 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 1690 Máy tính xách tay Windows XP Drivers, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverConexant6.13.10.8335618.1 KB12 / 02 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothWIDCOMM3.0.1.90420.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverTI1.0.2.12.7 MB12 / 02 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel6.2.1.10012.9 MB12 / 02 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAMD8.27.0.0.29.3 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom4.28.0.0.C18.4 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom4.2327.7 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom6.647.5 MB12 / 02 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.12.8.51.4 MB12 / 02 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadELANTECH5.0.1.85.8 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics7.12.35.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI6.14.10.649027.1 MB12 / 02 / 2008Tải về
Driver ATi X600 VGAATI6.14.10.652121.8 MB03 / 23 / 2009Tải về
Driver ATi X700 VGAATI6.14.10.6421.9 MB03 / 23 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel9.0.1.943.7 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyranh giới2.10.03.20041.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
Hướng dẫn sử dụngAcer1.04.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS cho ATI X300 Card đồ họaAcer3A454.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
BIOS cho ATI X600 Card đồ họaAcer3A454.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
BIOS cho ATI X700 Card đồ họaAcer3A451.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
BIOS Đối với Card đồ họa IntelAcer3A434.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer1.8.9243.5 MB12 / 02 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer1.5.6.2577.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.0.34.0 MB12 / 02 / 2008Tải về
NB quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý Acer NBAcer1.0.29.449.3 MB01 / 16 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.