Acer Aspire 1810TZ Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 1810T Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 1810TZ Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Vista 32bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiển (Gobi2000)QUALCOMM1.1.1823.0 MB02 / 01 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiển (UNDP-1)QUALCOMM1.00.276.4 MB02 / 01 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.0217.8 MB07 / 07 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.3.8213.4 MB07 / 07 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn4.0.17.04.8 MB01 / 31 / 2011Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.8.0.100921.2 MB07 / 07 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.8.0.100921.2 MB08 / 31 / 2009Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.586958.1 MB07 / 09 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.586958.1 MB03 / 22 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590158.3 MB03 / 22 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.587458.2 MB08 / 31 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothFoxconn6.2.0.880056.9 MB07 / 07 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.960057.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7500102.5 MB08 / 31 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.5.33.3 MB07 / 09 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.87.6032.8 MB07 / 09 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (AP)LITEON0.9057.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLITEON5.8.52.00411.0 MB08 / 31 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.52.00423.3 MB08 / 31 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (AP)Chicony1.1.95.712.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.52.0049.8 MB08 / 31 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLITEON0.84.6 MB07 / 07 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverAlcor1.2.17.050016.7 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverAlcor1.0.12.506.7 MB08 / 31 / 2009Tải về
Card Reader driverAlcor1.1.1017.13.9 MB07 / 07 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.0.10132.5 MB08 / 31 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.0.10132.5 MB07 / 07 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAcer1.0.0.204.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.194.4 MB08 / 31 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.194.4 MB08 / 12 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển SATA AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadAcer12.2.4.120.6 MB07 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2011.1029.1 MB08 / 06 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.4.120.6 MB08 / 31 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.178721.5 MB07 / 09 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184026.0 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.506813.3 MB08 / 31 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185577.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax Driver (EP5150)Intel1.4.0.132.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
WiMax điều khiểnIntel4.1.25.1551.2 MB08 / 31 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Wireless LAN Driver (T77H032.02 T77H047.31 T77H121)Atheros8.0.0.1625.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (Link1000)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.4.1.5332.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.4.0.21195.6 MB08 / 31 / 2009Tải về
LAN không dây điều khiển Foxconn cho AtherosFoxconn7.7.0.3315.2 MB07 / 09 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.3435.2 MB08 / 06 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.3485.7 MB08 / 31 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.5.0.57192.3 MB09 / 10 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.4.0.21195.6 MB08 / 12 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.1 MB08 / 11 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sửa chữa NumLock, CapsLock và threeG LED rò rỉ điện sau khi EC nhập nhàn rỗi sâu.Acer33144.5 MB09 / 24 / 2010Tải về
Sửa chữa LG LCD với các vấn đề nhấp nháy.Acer33104.5 MB04 / 06 / 2010Tải về
BIOSAcer33033.4 MB11 / 19 / 2009Tải về
BIOSAcer31204.5 MB10 / 12 / 2009Tải về
BIOSAcer31174.5 MB10 / 01 / 2009Tải về
BIOSAcer31154.5 MB09 / 30 / 2009Tải về
BIOSAcer31134.5 MB08 / 10 / 2009Tải về
BIOSAcer31084.5 MB08 / 05 / 2009Tải về
firmware
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G FirmwareQUALCOMM1.00.2473.8 MB01 / 31 / 2011Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngHuawei13.001.08.12.52312.8 MB01 / 31 / 2011Tải về
3G ứng dụngAcer2.10.1430.5 MB07 / 07 / 2009Tải về
3G ứng dụngQUALCOMM2.14.9929.6 MB02 / 01 / 2011Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer4.05.30049.2 MB01 / 29 / 2010Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer4.00.300610.3 MB07 / 07 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.004.0 MB09 / 01 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.023.1 MB10 / 23 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.