Acer Aspire 1830 Notebook Win7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Acer Aspire 1830 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 1830 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, Update và tài liệu hỗ trợ.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiển (Gobi1000 AT & T)QUALCOMM1.0.2799.4 MB10 / 01 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei3.12.0.01.5 MB08 / 23 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.1.13025.7 MB05 / 25 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiển (Gobi2000)QUALCOMM1.1.13025.7 MB05 / 25 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiển (UNDP-1)QUALCOMM1.1.4080.3 MB05 / 25 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson6.1.19.312.6 MB05 / 25 / 2010Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel9.5.6.100116.1 MB05 / 25 / 2010Tải về
AMT
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Intel iAMT điều khiểnIntel6.0.0.11795.3 MB05 / 25 / 2010Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.604378.7 MB05 / 25 / 2010Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.3.0.430060.1 MB05 / 25 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros6.21.0329.030257.4 MB05 / 25 / 2010Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.1.7600.301138.0 MB05 / 25 / 2010Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB05 / 25 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.264.6 MB05 / 25 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.354.7 MB01 / 13 / 2012Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.2.99.02.0 MB05 / 25 / 2010Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.6.2015.11059.7 MB10 / 13 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.106.2015.11059.7 MB10 / 13 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.106.2015.11049.7 MB05 / 25 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB05 / 25 / 2010Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.211933.5 MB11 / 24 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.218939.2 MB06 / 23 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.211935.4 MB11 / 24 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.218937.8 MB06 / 23 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.205739.5 MB05 / 25 / 2010Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax Driver (6250)Intel5.30.1005.329.9 MB09 / 02 / 2010Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.0.0.17323.4 MB05 / 25 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.620.5 MB05 / 25 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (43225)Broadcom5.100.249.223.1 MB08 / 23 / 2011Tải về
Wireless LAN Driver (6250)Intel13.2.1.5128.5 MB09 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.235.1931.7 MB07 / 25 / 2011Tải về
Wireless LAN Driver (43227)Broadcom5.100.235.1931.7 MB08 / 23 / 2011Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB05 / 10 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.041.7 MB05 / 26 / 2010Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnSanyo1.01.0 MB03 / 04 / 2011Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngAcer1 2.00.300714.1 MB04 / 06 / 2011Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngLITEON1.0.2.38.5 MB05 / 26 / 2010Tải về
Ứng dụng WebCam (SD)Suyin2.2.9.13.3 MB05 / 26 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.158.2033.5 MB05 / 26 / 2010Tải về
Ứng dụng WebCam (SD)LITEON4.0.0.48.6 MB05 / 26 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngSuyin5.2.11.23.3 MB05 / 26 / 2010Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer5.00.30039.6 MB05 / 26 / 2010Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.76.0 MB05 / 26 / 2010Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost ứng dụngIntel1.0.186.617.3 MB05 / 26 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.