Acer Aspire 3810TZ Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 3810T Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 3810TZ Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiển (EM770W)Huawei2.0.3.82713.0 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi2000QUALCOMM2.14.9929.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (Gobi2000)QUALCOMM1.1.1823.0 MB10 / 22 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM382E)Tùy chọn3.1.0.11624.8 MB01 / 13 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi-2000QUALCOMM1.1.0923.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM382E)Tùy chọn5.0.26.030.5 MB01 / 13 / 2010Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.8.0.100921.2 MB05 / 08 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.0.102321.4 MB09 / 29 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.8.0.100921.2 MB05 / 08 / 2009Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio Driver Realtek ALC269Realtek5.10.0.583057.9 MB05 / 08 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580756.6 MB06 / 17 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580756.6 MB06 / 17 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothFoxconn6.2.0.850057.0 MB05 / 08 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn5.5.0.7000102.6 MB05 / 08 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.7 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.54.0056.7 MB03 / 18 / 2011Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0M và 0.3MChicony1.1.149.1153.5 MB03 / 18 / 2011Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.54.0059.9 MB03 / 18 / 2011Tải về
Máy ảnh điều khiển Suyin fo 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB08 / 19 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB09 / 29 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiển Chicony cho 1.0MChicony1.1.85.5252.8 MB08 / 19 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiển Suyin cho 0.3MSuyin4.1.1.23.3 MB08 / 19 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.52.0046.6 MB06 / 17 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0M và 0.3MSuyin4.5.1.13.3 MB10 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0M và 0.3MChicony1.1.97.7172.8 MB10 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiển Chicony cho 0.3MChicony1.1.84.5252.8 MB08 / 19 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0M và 0.3MChicony1.1.97.7172.8 MB10 / 13 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0M và 0.3MSuyin4.5.1.13.3 MB10 / 13 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.52.0046.6 MB06 / 17 / 2009Tải về
Cardbus
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thẻ Bus DriverRealtek6.0.6000.867.0 MB05 / 08 / 2009Tải về
Thẻ Bus DriverRealtek6.0.6000.201259.7 MB05 / 08 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader Driver (RTS5159)Realtek6.1.7100.300877.0 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7600.301047.3 MB09 / 29 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
Chipset Driver Intel GS45Intel9.0.0.10112.2 MB05 / 08 / 2009Tải về
Chipset Driver Intel GS45Intel9.0.0.10112.2 MB05 / 11 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LAN Driver (AR8131)Atheros1.0.0.104.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
LAN driver Atheros AR8131Atheros1.0.0.194.4 MB06 / 05 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.1.921.4 MB05 / 08 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON2.1.921.4 MB05 / 11 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển SATA AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.8.020.9 MB05 / 08 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.8.020.9 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2021.1019.1 MB05 / 08 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.8.020.9 MB05 / 08 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2021.1019.1 MB05 / 11 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.629.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009Tải về
VGA driver ATI cho M92LPATI8.593.1.0000154.9 MB07 / 07 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.506013.3 MB08 / 28 / 2009Tải về
driver VGAATI8.652.1173.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAATI8.640.4.1173.1 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.175221.5 MB06 / 11 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.175221.5 MB06 / 11 / 2009Tải về
driver VGAATI8.632.1161.3 MB08 / 06 / 2009Tải về
driver VGAATI8.603.0.0000155.9 MB08 / 03 / 2009Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax Driver (EP5150)Intel1.4.0.132.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Wireless LAN Driver (Link1000)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.4.1.5332.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.2.0.1183.1 MB05 / 08 / 2009Tải về
Wireless LAN driver Atheros AR5B93 LiteOnAtheros7.7.0.2333.9 MB05 / 11 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho 112BNIntel12.5.0.57192.4 MB10 / 09 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho INT1000HIntel12.5.0.597.1 MB09 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.2.0.11146.3 MB05 / 11 / 2009Tải về
LAN không dây điều khiển AR5B93 FoxconnAtheros7.7.0.23130.8 MB05 / 08 / 2009Tải về
LAN không dây điều khiển AR5B93 LiteOnAtheros7.7.0.2312.6 MB05 / 08 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN driver Atheros AR5B93 FoxconnAtheros7.7.0.23330.8 MB05 / 11 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.2 MB05 / 22 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Cải thiện pin sạc hiệu suất.Acer1.284.7 MB09 / 13 / 2010Tải về
Hỗ trợ 2 thiết bị Bluetooth mới: Atheros AR3011 và Broadcom BCM 92070 cho Bluetooth 3.0Acer1.274.7 MB04 / 26 / 2010Tải về
1. Sửa chữa LED luôn bật như 3G chức năng là enabled.2. Sửa Sạc LED chỉ không làm việc trong chế độ AC.Acer1.244.5 MB03 / 29 / 2010Tải về
BIOSAcer1.202.6 MB12 / 30 / 2009Tải về
BIOSAcer1.174.7 MB11 / 19 / 2009Tải về
(Hỗ trợ pin 9-cell) BIOSAcer1.154.7 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer1.104.5 MB08 / 11 / 2009Tải về
BIOSAcer1.084.6 MB07 / 14 / 2009Tải về
BIOSAcer1.042.9 MB06 / 01 / 2009Tải về
Đơn Nhập Học
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer WebCam Application Chicony 1.0MChicony1.1.85.5252.8 MB06 / 08 / 2009Tải về
Acer WebCam Application Suyin 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB06 / 08 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.054.7 MB10 / 01 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDFU2.0.054.2 MB05 / 08 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.084.3 MB06 / 17 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.054.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
PowerSmart quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
PowerSmart Application ManagerAcer4.02.300210.0 MB10 / 28 / 2009Tải về
PowerSmart Application ManagerAcer4.07.300811.2 MB10 / 28 / 2009Tải về
PowerSmart Application ManagerAcer4.07.300811.2 MB12 / 21 / 2009Tải về
PowerSmart Application ManagerAcer4.02.300810.1 MB10 / 28 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *