Acer Aspire 3830 Notebook Win7, Win8 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Acer Aspire 3830 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 3830 Máy tính xách tay, Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 32 / 64bit, tiện ích, Update và tài liệu hỗ trợ.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7122.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7122.2 MB12 / 09 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei6.0.1.2717.1 MB04 / 14 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7064.2 MB04 / 14 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7122.2 MB10 / 24 / 2012Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7122.2 MB12 / 12 / 2011Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel11.5.0.120711.8 MB10 / 18 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel10.1.2.10049.7 MB04 / 14 / 2011Tải về
SATA AHCI driverIntel10.6.0.100211.7 MB12 / 12 / 2011Tải về
AMT
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Intel iAMT điều khiểnIntel7.0.0.11444.0 MB04 / 14 / 2011Tải về
Intel iAMT điều khiểnIntel7.1.3.1054.0 MB12 / 12 / 2011Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverConexant8.54.39.5077.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
Audio DriverConexant8.54.1.5521.0 MB04 / 14 / 2011Tải về
Audio DriverConexant8.54.17.5149.2 MB12 / 12 / 2011Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012Tải về
Bluetooth Driver (4.0)Atheros7.4.0.96177.4 MB12 / 12 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom6.3.0.730059.2 MB12 / 12 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Atheros7.2.0.83107.7 MB12 / 12 / 2011Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.0000.0209186.6 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom6.3.0.730059.2 MB04 / 14 / 2011Tải về
driver BluetoothAtheros7.2.0.60105.8 MB04 / 14 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (2.1)Atheros7.4.0.96177.5 MB12 / 12 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (2.1 và 4.0)Broadcom6.5.0.2200173.8 MB12 / 12 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (4.0)Atheros7.4.0.96177.5 MB10 / 31 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (4.0)Broadcom6.5.0.2200173.8 MB10 / 31 / 2011Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.2.9200.2812717.2 MB10 / 19 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7600.749.1 MB04 / 14 / 2011Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7601.8510.8 MB12 / 12 / 2011Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7601.8510.8 MB10 / 05 / 2011Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.2.0.10212.5 MB12 / 12 / 2011Tải về
chipset driverIntel9.2.0.10212.5 MB04 / 14 / 2011Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros2.1.0.76.0 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.364.7 MB12 / 12 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.364.7 MB04 / 14 / 2011Tải về
MgmtEngine
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ME (Management Engine) điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadELANTECH8.0.6.061.0 MB04 / 14 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.11.002180.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.2.1177.0 MB08 / 31 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.2.9.082.4 MB12 / 12 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.2.9.082.4 MB04 / 14 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH8.0.6.361.0 MB12 / 12 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
USB
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB Driver (3.0)Renesas2.0.26.06.8 MB04 / 14 / 2011Tải về
USB 2.0 điều khiểnNEC2.0.34.06.8 MB12 / 12 / 2011Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA8.17.12.6721262.0 MB04 / 14 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.2287144.9 MB04 / 14 / 2011Tải về
VGA Driver (PhysX)NVIDIA9.10.051424.6 MB04 / 14 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.2418152.4 MB12 / 12 / 2011Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843112.3 MB10 / 31 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 19 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843152.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.6721262.0 MB12 / 12 / 2011Tải về
VGA Driver (PhysX)NVIDIA9.10.051424.6 MB12 / 12 / 2011Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax điều khiểnIntel7.5.1007.269.7 MB10 / 25 / 2012Tải về
WiMax điều khiểnIntel7.5.1007.269.3 MB10 / 25 / 2012Tải về
WiMax điều khiểnIntel6.2.1202.2632.5 MB12 / 12 / 2011Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek1005.12.0105.201119.7 MB12 / 12 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel14.0.1.292.5 MB04 / 14 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.235.1931.7 MB04 / 14 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.0.0.2029.2 MB04 / 14 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2007.3.0821.201218.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel14.1.1.3101.2 MB12 / 12 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.9533.6 MB12 / 12 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.0.0.2029.2 MB12 / 12 / 2011Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.034.2 MB04 / 14 / 2011Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA của Battery pack cho transporttionSanyo1.0944.3 KB11 / 02 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Battery pack cho transporttionPanasonic1.0724.6 KB11 / 02 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS11A3E)Sanyo1.01.2 MB01 / 17 / 2012Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.030.1 MB04 / 14 / 2011Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngAcer3.00.350122.6 MB12 / 12 / 2011Tải về
3G ứng dụngAcer3.00.300221.7 MB04 / 14 / 2011Tải về
Các Ứng Dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng (Clear.fi)Acer1.05.300025.6 MB07 / 29 / 2011Tải về
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngAcer1.0.190423.6 MB12 / 13 / 2011Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer6.00.300611.0 MB04 / 14 / 2011Tải về
Ứng dụng quản lý ePowerAcer6.00.300811.1 MB12 / 13 / 2011Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek5.0.66.7 MB04 / 14 / 2011Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.77.2 MB12 / 12 / 2011Tải về
PowerSmart quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
PowerSmart Application ManagerAcer6.01.300213.5 MB12 / 13 / 2011Tải về
PowerSmart Application ManagerAcer6.01.300013.5 MB04 / 14 / 2011Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost MonitorIntel2.1.23.021.4 MB04 / 14 / 2011Tải về
Turbo Boost ứng dụngIntel2.1.23.021.4 MB12 / 12 / 2011Tải về
USB Charge quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB Charge Application ManagerAcer1.00.30003.2 MB04 / 18 / 2012Tải về
USB Charge Application ManagerAcer1.00.30003.2 MB04 / 18 / 2012Tải về
Wireless Display
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng hiển thị không dâyIntel2.0.29.0114.9 MB04 / 14 / 2011Tải về
Ứng dụng hiển thị không dâyIntel2.1.41.0131.0 MB12 / 12 / 2011Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *