Acer Aspire 4520, 4520G WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 5710Z

tải về Acer Aspire 4520, 4520G Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ALC288 Driver AudioRealtek6.0.1.590158.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.541336.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.542336.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.542336.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.0.1.490057.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.500057.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.960057.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothWIDCOMM5.1.0.330097.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.142.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.28.5007.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.29.5008.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.29.5008.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.32.701.1210.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.31.50012.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.097.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.32.701.097.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRicoh3.51.012.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverRicoh3.51.012.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader Driver (R5C833)Ricoh3.62.024.1 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRicoh3.52.022.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverNVIDIA5.1.2600.013121.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverNVIDIA13.137.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverNVIDIA13.117.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Chipset Driver (MCP67)NVIDIA13.117.5 MB10 / 26 / 2009Tải về
chipset driverNVIDIA13.117.5 MB01 / 14 / 2010Tải về
chipset driverNVIDIA13.1321.4 MB04 / 15 / 2010Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.64.10107.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.0.62.20113.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverNuvoton8.1.62.30007.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.64.101010.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANNVIDIA65.8.414.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANNVIDIA65.7.5.07.7 MB06 / 24 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverAgere2.2.971.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.77.91.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.64.00.504.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLITEON2.1.77705.7 KB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLITEON2.1.77.91.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.77.9677.4 KB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLITEON2.1.77.0675.6 KB12 / 04 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.2.3.124.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.1525.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.2.3.124.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA7.15.11.15468.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.12755.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.12666.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA167.6271.0 MB02 / 04 / 2010Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.676257.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.3.0.452.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.28.43.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.28.43.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.2.0.2152.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.3.1.1094.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.100.15.52.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.8 MB12 / 11 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer36323.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.67.5221.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eAudio
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eAudio ứng dụngAcer2.5.401010.0 MB03 / 24 / 2009Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.436147.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.435441.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.401116.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.430118.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.43028.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.40118.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.43049.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.40099.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.402511.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.431111.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.40024.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.43005.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.430415.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.401515.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.43028.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.40168.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.052.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.1.0.1192.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.2.0.12082.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.